Lloyd’s sluit 2020 af met verlies van £ 0,9 miljard; forse schadelast door corona


Lloyd’s heeft vandaag (31 maart) haar jaarcijfers gepresenteerd over 2020, waarin zijn een  verlies heeft geboekt van £ 0,9 miljard,  inclusief netto COVID-19-schades van £ 3,4 miljard na herverzekering. In 2019 werd het jaar nog afgesloten met een winst van £ 2,5 miljard.

Gedurende 2020 heeft Lloyd’s aanzienlijke steun verleend aan haar klanten over de hele wereld die getroffen waren door de COVID-19-pandemie, met uitbetalingen van klanten die naar verwachting £ 6,2 miljard op brutobasis zullen bedragen. COVID-19schadeclaims droegen 13,3% bij aan de combined ratio van de markt van 110,3% tegen 102,1% in 2019..

In de afgelopen drie jaar hebben de aanhoudende maatregelen ter verbetering van de resultaten van Lloyd bijgedragen aan een verbeterd verzekeringstechnisch resultaat van £ 1,9 miljard en een verbetering van 7,5% in de combined ratio, exclusief COVID-19, tot 97,0% (2018: 104,5%). In 2020 stegen de premies met gemiddeld 10,8%, terwijl die positieve trend zich voortzette in het eerste kwartaal van 2021. Lloyd’s behoudt een sterke kapitaal- en solvabiliteitspositie, met een nettomarge die oploopt tot £ 33,9 miljard in 2020 en een centrale en marktbrede solvabiliteitsratio van respectievelijk 209% en 147%.

John Neal, CEO van Lloyd, zei: “Na een buitengewoon uitdagend jaar gekenmerkt door een wereldwijde gezondheidscrisis van een ongekende omvang, bleef Lloyd’s haar klanten ondersteunen met uitbetalingen die naar verwachting in totaal £ 6,2 miljard aan COVID19-claims zullen bedragen. Het jaar werd ook gekenmerkt door een hoge frequentie van schadeclaims op natuurrampen en de formele exit van het VK uit de EU, wat tot nog meer verliezen en onzekerheid leidde. Tegen deze ongekende achtergrond hebben we goede vooruitgang geboekt met onze plannen voor performance, digitalisering en cultuurtransformatie. Onze gedisciplineerde acceptatie-aanpak en vastberadenheid om de meest geavanceerde verzekeringsmarkt ter wereld te worden, hebben ons dit jaar klaargestoomd voor real success, naast het aanhoudende positieve tariefmomentum waardoor de markt voor het eerst in vier jaar de groei ondersteunt. “

Enkele kerncijfers

  • Bruto geboekte premies van £ 35,5 miljard (2019: £ 35,9 miljard)
  • Combined ratio van 110,3% (2019: 102,1%)
  • De schaderatio nam af tot 51,9% (2019: 57,3%)
  • De kostenratio daalde in 2020 met 1,5%  tot 37,2% (2019: 38,7%)   
  • Netto beleggingsinkomstenen van £ 2,3 miljard, 2,9% rendement (2019: £ 3,5 miljard, 4,8% rendement)
  • Netto vermogen  van £ 33,9 miljard (2019: £ 30,6 miljard)
  • Solvabiliteitsratio van 209% (december 2019: 238%)
  •  

 Exclusief COVID-19-verliezen behaalde de markt een verzekeringstechnische winst van £ 0,8 miljard, wat een aanzienlijke verbetering van de resultaten betekent. Dit wordt ondersteund door een verbetering van 7,8 procentpunt van de onderliggende combined ratio (verliesratio, kostenratio en vrijgaven van voorgaande jaren), die is gedaald tot 87,3%.

De bruto geboekte premies van £ 35,5 miljard vertegenwoordigen een daling van 1,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Uitzonderlijke marktomstandigheden aangedreven door een versnelling van het positieve tariefmomentum in 2020 zorgden ervoor dat de markt gemiddelde voor risico gecorrigeerde premiestijgingen op de renewalbusiness  realiseerde van 10,8%. Dit werd gecompenseerd door een afname van het GWP met 12,0% als gevolg van het herstel van ondermaats presterende activiteiten in 2020, een weerspiegeling van de voortdurende focus van de markt op kwaliteit.