Libanon: Verzekeraars hebben na een jaar minder dan 10% betaald van de schadeclaims na ontploffing haven Beiroet

Van de naar schatting 1,1 miljard dollar aan verzekerde schades als gevolg van de explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus 2020, is tot nu toe slechts ongeveer 100 miljoen dollar uitbetaald, volgens Assaad Mirza, bestuurslid van de Libanese verzekeraarsorganisatie Association of Insurance Companies of Lebanon e n de chief executive van Capital Insurance & Reinsurance. Hij vertelde de krant The National dat 16.000 claims in afwachting zijn van het resultaat van een officieel onderzoek naar de ontploffing, waarbij ten minste 190 mensen omkwamen en 7.000 gewond raakten in de hoofdstad.

Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van de explosie van 2.750 ton ammoniumnitraat, een ontvlambare meststof die meer dan zes jaar lang verkeerd was opgeslagen in een opslagplaats in de haven van Beiroet. Het ammoniaknitraat vloog in brand en veroorzaakte een van de krachtigste niet-nucleaire explosies in de geschiedenis, met miljarden dollars schade aan ten minste 9.200 gebouwen binnen een straal van 3 kilometer.

De verzekeraars hebben nog geen volledige schadevergoeding uitgekeerd omdat zij wachten op de resultaten van het maandenlange onderzoek. Mocht de rechter die het onderzoek leidt oordelen dat de ontploffing het gevolg was van een act of war or  terrorism, dan zal 80% van de verzekeringsclaims niet worden gedekt, aldus Mirza. Die mogelijkheid en een gebrek aan vertrouwen in de Libanese autoriteiten hebben velen ertoe aangezet hun schade met een aanzienlijke korting bij de verzekeringsmaatschappijen te regelen.

Dekking voor oorlogshandelingen en terrorisme

Van de 100 miljoen dollar aan uitgekeerde schadevergoedingen had het grootste deel betrekking op verzekeringspolissen die specifiek schade door oorlogshandelingen en terrorisme dekten, aldus Mirza. In verschillende gevallen hebben verzekeraars vooruitlopend op de uitkomst van het onderzoek uitbetalingen gedaan.

Claimanten  die dergelijke betalingen hebben ontvangen en wier verzekeringspolissen dekking voor oorlogshandelingen en terrorisme uitsluiten, hebben ermee ingestemd de verzekeringsmaatschappijen terug te betalen indien het onderzoek zou uitwijzen dat de explosie het gevolg was van een oorlogshandeling of terrorisme, vertelde een verzekeringsmakelaar aan The National.

Uitbetalingen in lokale dollars

De makelaar zei dat deze verzekeringsclaims in plaatselijke dollars werden uitbetaald en schadeclaims tot 80% van het geclaimde bedrag werden vergoed. Lokale dollars zijn Amerikaanse dollars die op een Libanese bankrekening worden gestort en die grotendeels ontoegankelijk zijn voor de rekeninghouder. De meeste banken hebben strikte maxima ingesteld voor opnames of overmakingen naar het buitenland omdat Libanon sinds eind 2019 met een ernstige financiële en economische crisis wordt geconfronteerd en er een tekort aan Amerikaanse valuta is.

 Andrew Fusco, president of public insurance adjusters WorldClaim, zegt dat zijn bedrijf een dozijn Libanese klanten helpt bij het vaststellen van de schade. Hij zei: “Vandaag minder geld aannemen in dollars of in Libanese ponden zal Libanon niet helpen er bovenop te komen.” Hij zei dat sommige klanten met een aanvullende verzekering tegen politieke risico’s een zogeheten segregration agreement  hadden gesloten om de schadeafwikkelingsprocedures te versnellen.

“In het geval dat het een politieke risico-vordering wordt, zal de risicodrager tussenbeide komen en de vordering vanaf dat moment overnemen en de hoofdverzekeraar terugbetalen. Mirza zei dat lokale verzekeraars naar verwachting minstens 60% van de claims in reële dollars aan hun klanten zullen uitbetalen zodra de internationale herverzekeraars hun betalingen doen.“

Internationale herverzekeraars hebben betalingen opgehouden  in afwachting van de officiële uitkomst van het onderzoek, zo heeft waarnemend minister van Economie Raoul Nehme gezegd. De meeste overeenkomsten tussen plaatselijke verzekeraars en internationale herverzekeraars sluiten oorlogshandelingen en terrorisme uit. Volgens   Mirza hebben sommige herverzekeraars aangeboden de betalingen te doen vrij te geven, maar alleen op voorwaarde dat de plaatselijke verzekeraars ermee instemmen de betalingen terug te betalen als uit het onderzoek blijkt dat de explosie onder een uitsluiting van de polis valt.

Het onderzoek is echter omstreden. Uit uitgelekte officiële documenten blijkt dat Libanese douane-, militaire en veiligheidsautoriteiten, alsmede de rechterlijke macht, de opeenvolgende regeringen in de zes jaar voor de ontploffing minstens tien keer hadden gewaarschuwd voor de gevaarlijke voorraad explosieve chemicaliën in de haven, maar dat er geen actie was ondernomen.