LCP Consuslting: Verzekeringsmarkt blijft sterk, maar nieuwe uitdagingen blijven zich aandienen


Uit LCP’s zevende jaarlijkse analyse van de Solvency II-rapportage van 100 van de grootste schadeverzekeraars in het Verenigd Koninkrijk en Ierland blijkt dat de financiële kracht van de markt sterk blijft, maar dat verzekeraars voor nieuwe uitdagingen blijven staan.De gemiddelde in aanmerking komend eigen vermogen ratio in LCP’s steekproef was 180%. Het totale in aanmerking komende eigen vermogen steeg van £97 miljard eind 2021 naar £101 miljard eind 2022.

De risico’s die bedrijven nog steeds lopen zijn onder andere inflatie, die door 96% van de bedrijven werd genoemd in hun SFCR’s, de invasie in Oekraïne (85%) en cyberrisico (76%). Er is ook steeds meer nadruk op klimaatverandering en andere opkomende risico’s zoals cyberrisico en mensenrisico. Negen procent van de bedrijven noemde AI, digitalisering of technologische ontwikkelingen als opkomend risico. Weinig bedrijven benadrukten echter de ontwrichtende impact die het zou kunnen hebben op hun bedrijf, of de kansen die het zou kunnen bieden voor de sector. Gezien de snelle veranderingen in deze sector en de noodzaak om gelijke tred te houden met de verwachtingen van klanten en concurrenten, voorspelt LCP dat AI-risico’s een steeds grotere prioriteit zullen krijgen voor verzekeraars.

“Ons rapport identificeerde ook mensenrisico’s als een opkomend thema in SFCR’s, en in het bijzonder de uitdagingen bij het werven en behouden van mensen. LCP verwacht dat dit risico hoger op de agenda van de sector komt te staan en is van mening dat de huidige benadering, waarbij dit risico wordt gezien als een onderdeel van operationeel risico, voorbijgaat aan de potentiële domino-effecten die het kan hebben op andere risicogebieden”, aldus LCP.

De  belangrijkste aanbevelingen voor verzekeraars zijn

  • Beoordeel wat er niet wordt genoemd in uw SCFR – Als een risico wordt weggelaten, moet daar een geldige reden voor zijn. Duik wat dieper in over het hoofd geziene risico’s en anticipeer op potentiële tweede orde effecten.
  • Focus op meer betekenisvolle scenario’s – Met name voor inflatie en geopolitieke risico’s. Ga verder dan generieke gevoeligheden en stel zo nodig interne werkgroepen samen om deze scenario’s te verfijnen.
  • Bereid je voor op wijzigingen in Solvency II – Wees je bewust van de komende wijzigingen voor Britse en Ierse verzekeraars en de gevolgen daarvan, en rapporteer over deze gevolgen in de volgende ronde van bekendmakingen.

Matthew Pearlman, partner en auteur van het rapport, zegt hierover: “Het is goed om te zien dat de financiële kracht van de topverzekeraars toeneemt. Een belangrijk aspect van de SFCR is het rapporteren over de risico’s waar bedrijven mee te maken hebben, en dit blijkt uit de toenemende nadruk op klimaatverandering en andere opkomende risico’s zoals cyberrisico en people risk. Wij zijn echter van mening dat veel bedrijven de kwaliteit van de beschrijving van deze risico’s zouden kunnen verbeteren. Er zijn maar heel weinig bedrijven die stress- en scenariotests gebruiken om deze risico’s te kwantificeren.” Zie hier het volledige rapport: LCP’s seventh annual analysis