Kwetsbare klanten shoppen minder vaak voor woon- en autoverzekeringen dan niet-kwetsbare klanten maar maken wel vaker gebruik van prijsvergelijkingswebsites


Klanten van motor- en woonverzekeringen hebben meer kans om bij verlenging dezelfde of betere prijzen te krijgen, wat een bewijs is dat verzekeraars goede resultaten boeken in deze sectoren, zo blijkt uit een nieuw rapport van het toonaangevende bedrijf Consumer Intelligence dat inzicht heeft in de verzekeringsmarkt.

Het onderzoek onder meer dan 25.000 klanten van woonverzekeringen en 25.000 klanten van autoverzekeringen voor het rapport ‘Vulnerable customers in the age of the cost-of-living crisis’ om te beoordelen hoe verzekeraars reageren op de focus van de FCA op kwetsbare klanten.

Volgens Consumer Intelligence kreeg 44% van de kwetsbare en 51% van de zeer kwetsbare klanten van woonverzekeringen bij verlenging dezelfde of een betere prijs, terwijl 44% van de kwetsbare klanten van motorrijtuigenverzekeringen en 50% van de zeer kwetsbare klanten van motorrijtuigenverzekeringen bij verlenging dezelfde of een betere prijs kregen.

De vergelijkbare cijfers voor niet-kwetsbare klanten bij woonverzekeringen waren dat 42% bij verlenging dezelfde of een betere prijs kreeg en bij motorrijtuigen 46% bij verlenging dezelfde of een betere prijs kreeg.Uit het verslag blijkt dat 42% van de klanten van woningverzekeringen potentieel kwetsbaar is en 15% zeer kwetsbaar, terwijl 41% van de klanten van motorrijtuigenverzekeringen potentieel kwetsbaar is, waarvan 13% zeer kwetsbaar.

Uit de analyse blijkt dat kwetsbare klanten als groep minder vaak rondkijken voor woon- en autoverzekeringen dan niet-kwetsbare klanten. Kwetsbare klanten maken echter vaker gebruik van prijsvergelijkingswebsites. De criteria van Consumer Intelligence voor de beoordeling van de kwetsbaarheid omvatten leeftijd, inkomen, de duur van het lidmaatschap van de verzekeraar en gegevens over werkgelegenheid en sociaaleconomische groep

Ian Hughes, Chief Executive van Consumer Intelligence: “De nieuwste regelgeving van de FCA vereist dat bedrijven in de hele financiële dienstverleningssector grip krijgen op kwetsbaarheid en ervoor zorgen dat ze adequaat inspelen op de behoeften van deze klanten. Maar dit begrijpen door je eigen bril is niet genoeg. Het is essentieel dat aanbieders inzicht krijgen in hun prestaties op het gebied van goede resultaten voor kwetsbare klanten in vergelijking met de markt en hun peer group. Op die manier kunnen aanbieders vaststellen waar verbeteringen nodig zijn en doortastend optreden.”