KPMG versterkt raad van commissarissen met Bernard Wientjes en Sandra Berendsen

Het accountants- en advieskantoor KPMG benoemt Bernard Wientjes als tijdelijke voorzitter van de raad van commissarissen (rvc). Sandra Berendsen versterkt het onafhankelijke toezichtsorgaan van KPMG als lid vanaf 1 september 2023.

Wientjes heeft een brede bestuurlijke en maatschappelijke ervaring, waaronder als voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hij kent KPMG bovendien goed en kan daardoor met een korte inwerkperiode beginnen: Wientjes was tussen 2015 en 2021, gedurende 6,5 jaar, president-commissaris bij KPMG. Wientjes wordt nu benoemd voor een periode van maximaal 1,5 jaar. Hij zal, samen met de andere leden van de rvc, onder andere zorg dragen voor het benoemen van een toekomstige voorzitter. Hij volgt Jolande Sap op, zij was waarnemend voorzitter na het aftreden van Roger van Boxtel.

Jolande Sap heeft de raad op 18 augustus 2023 verlaten, nadat haar tweede en laatste zittingstermijn van vier jaar is verstreken. Zij was sinds 19 augustus 2015 voorzitter van de assurance kwaliteitscommissie en heeft onder meer toegezien op de ontwikkeling en uitvoering van het interne diversiteitsbeleid en de rol van KPMG binnen de maatschappij. KPMG dankt Jolande Sap voor haar zeer waardevolle bijdrage als commissaris.

Sandra Berendsen is per 1 september toegetreden tot de rvc. Zij is een ervaren toezichthouder. Zo was ze commissaris bij FrieslandCampina en ForFarmers. Berendsen is accountant-administratieconsulent (AA) en kent de accountancysector goed, mede vanuit haar eerdere rol als rvc-vicevoorzitter bij Alfa Accountants.

Met de tijdelijke terugkeer van Bernard Wientjes als voorzitter bestaat de rvc van KPMG uit zes externe leden: Bernard Wientjes (voorzitter), Linda Hovius (vicevoorzitter), Gosse Boon, Claartje Bulten, Kuldip Singh en Sandra Berendsen.