Klimaatstresstest Bank of England: Schadelast door klimaatverandering beheersbaar voor Britse verzekeraars, maar sommige dekkingen zullen niet worden verlengd

De schadelast als gevolg van de klimaatverandering is beheersbaar voor Britse verzekeraars, al zullen sommige dekkingen wel niet worden verlengd. Dat is één van de conclusies uit een recente klimaatstresstest van de Bank of England (BoE).

 Britse verzekeraars en banken zullen naar verwachting 10-15% van hun jaarlijkse winsten inleveren door de klimaatverandering en een deel daarvan waarschijnlijk via prijsstijgingen doorberekenen aan hun klanten. In de test wordt ook geconcludeerd dat verzekeraars en banken goede vooruitgang boeken op het gebied van riskmanagement in verband met klimaatverandering, maar dat er meer moet worden gedaan.

Sam Woods, Head of  Prudential Regulation Authority van de BoE, zegt dat uit de stresstest van het tweejaarlijkse klimaatscenario 2021 (CBES) blijkt dat “klimaatrisico’s na verloop van tijd een hardnekkige rem zullen worden op de winstgevendheid van banken en verzekeraars,  – vooral als zij deze risico’s niet doeltreffend managen. Hoewel de schadepercentages per bedrijf en scenario variëren, komen ze in totaal neer op een gemiddelde druk op de jaarwinst van zo’n 10-15%”, aldus Woods.

Gezamenlijk worden banken en verzekeraars geconfronteerd met 200 tot 340 miljard pond aan klimaatgerelateerde bijzondere waardeverminderingen en beleggingsverliezen over de stresstesthorizon van 30 jaar, die volgens de BoE door de deelnemers via hun winst kunnen worden opgevangen zonder hun wettelijke solvabiliteitsratio’s of kapitalisatie in gevaar te brengen. Woods zegt dat dit weliswaar ‘grote cijfers zijn, maar dat de impact gezien de beperkingen van de stresstest wel eens groter zou kunnen zijn. Hij legde uit dat de overgang naar net-zero l voor banken en verzekeraars ‘absorbeerbaar’ lijkt, zonder een ‘zorgwekkende directe’ impact op hun solvabiliteit.

“Op zich zijn dit niet het soort schades waardoor ik de stabiliteit van het systeem in twijfel zou trekken, en ze suggereren dat de financiële sector het vermogen heeft om de economie door de overgang heen te helpen. Maar elk positief bericht moet met een flinke korrel zout worden genomen , niet alleen omdat er veel onzekerheid zit in deze projecties, maar ook omdat deze druk op de winstgevendheid de sector kwetsbaarder zal maken voor andere, toekomstige schokken. Een wereld met klimaatverandering is voor het financiële systeem riskanter om door te navigeren,” aldus Woods, die eraan toevoegt dat de test niet zal worden gebruikt om hogere kapitaalvereisten vast te stellen.

In de CBES-test werd de grootste Britse verzekeraars en banken gevraagd om de risico’s van klimaatverandering te analyseren waarmee zij tegen 2050 worden geconfronteerd, alsook hun strategische antwoorden in het kader van drie afzonderlijke scenario’s.In het eerste scenario wordt vroegtijdig actie ondernomen tegen de klimaatverandering om de opwarming van de aarde tegen 2050 te beperken tot 1,8°C, waarna deze daalt tot ongeveer 1,5°C tegen het einde van de eeuw. In het tweede, late-actie, scenario wordt de opwarming van de aarde tegen 2050 beperkt tot 1,8°C, maar blijft zij tegen 2100 op dit niveau. In het derde scenario wordt geen extra actie ondernomen tegen klimaatverandering, waardoor de opwarming van de aarde tegen 2050 3,3°C hoger ligt.

Uit de algemene stresstest blijkt dat de Britse banken en verzekeraars waarschijnlijk in staat zullen zijn de kosten van de overgang te dragen. Maar dat komt deels omdat een ‘aanzienlijk’ deel van die kosten uiteindelijk aan hun klanten kan worden doorberekend, aldus de BoE. Bedrijven en huishoudens die kwetsbaar zijn voor fysieke risico’s zouden in het scenario zonder extra maatregelen tegen klimaatverandering ‘bijzonder hard worden getroffen’.  

“Algemene verzekeraars zouden de kosten van hogere claims doorberekenen in de premies, of anders weigeren om voor sommige klanten de verzekering te vernieuwen”, aldus Woods. Hij voegde eraan toe dat hoe en wanneer de overgang naar net-zero plaatsvindt, een groot verschil zal maken voor de impact op verzekeraars en banken. “De kosten voor de financiële sector zullen aanzienlijk lager zijn als vroegtijdig en ordelijk actie wordt ondernomen. De verwachte klimaatgerelateerde kredietverliezen bij banken waren bijvoorbeeld 30% hoger in het late-actiescenario dan in het vroege-actiescenario… Vroegtijdige actie is dus belangrijk om de kosten van de overgang te verlagen.”

“Als we ooit net-zero willen bereiken, zullen een aantal sectoren hun bedrijfsmodellen op een fundamenteel niveau moeten aanpassen. Zoals in het rapport wordt uiteengezet, zal het in het collectieve belang van financiële instellingen zijn om tegenpartijen te steunen die geloofwaardige plannen hebben om zich aan te passen en uiteindelijk hun blootstelling te verminderen aan die sectoren van de economie die niet in overeenstemming zijn met een net-zerobeleid”, aldus de toezichthouder.

De stresstest heeft ook de vooruitgang gemeten die verzekeraars en banken maken om de risico’s van klimaatverandering te beheren. En over het algemeen is dit een “goed nieuwsverhaal”, aldus Woods. “We zijn bemoedigd door de vooruitgang die bedrijven hebben geboekt. Maar er is nog veel meer te doen.”

Volgens Woods zijn er drie belangrijke gebieden voor riskmanagement die verbetering behoeven. Ten eerste is er behoefte aan meer gegevens over, en inzicht in, de huidige emissies en overgangsplannen van klanten. Dit kan inhouden dat we door de complexe ketens van financiële relaties tussen klanten en tegenpartijen moeten kijken om de onderliggende emissies te zien. Ten tweede moet er worden geïnvesteerd in modelleringscapaciteit en moeten door derden. En dan moeten sommige bedrijven dieper nadenken over hoe ze strategisch zouden reageren op verschillende scenario’s, inclusief het doordenken van de implicaties van verschillende paden voor het klimaatbeleid.

Wynne Lawrence, juridisch directeur bij Clyde & Co, zegt dat de BoE-evaluatie concludeert dat verzekeraars nog veel meer moeten doen om hun blootstelling aan klimaatrisico’s te begrijpen en te managen. “De bevindingen zullen de Britse financiële toezichthouders helpen toekomstige regelgeving vorm te geven. Andere jurisdicties kijken naar het leiderschap van het VK op dit gebied, dus de resultaten zouden ook internationaal van belang moeten zijn voor bedrijven en hun adviseurs die werken aan klimaatrisicobeheer,” zei Lawrence.

Ondertussen zegt analist Brandan Holmes van Moody’s Investors Service: “De uitkomst van de CBES-oefening komt overeen met onze visie dat grote Britse banken en verzekeraars in staat zullen zijn de financiële kosten te dragen die samenhangen met hun gematigd negatieve blootstelling aan de koolstoftransitie. Een gebrek aan gegevens en onderontwikkelde modelleringscapaciteiten belemmeren hen echter aanzienlijk in hun vermogen om deze risico’s te meten en te beheren.”