Klimaatgerelateerde calamiteiten in VS domineren schades door natuurrampen in 2021

 In 2021 veroorzaakten natuurrampen een totaalschade van $ 280 miljard, waarvan ongeveer $ 120 miljard verzekerd was. Na 2005 en 2011 bleek 2021 het op een na duurste jaar ooit voor de verzekeringssector (recordjaar 2017: $ 146 miljard, inflatiegecorrigeerd); de totale schadelast door natuurrampen was het op drie na hoogste tot nu toe (recordjaar 2011: $ 355 miljard US$), zo blijkt uit de jaarlijkse schadecijfers van  Munich re. De orkaan Ida was de duurste natuurramp van het jaar, met een totale schade van $ 65 miljard dollar (verzekerde schade $ 36 miljard dollar). In Europa veroorzaakten plotselinge overstromingen na extreme regenval voor $ 54 miljard dollar aan schade (46 miljard euro).  de duurste natuurramp ooit in Duitsland/

Veel van de weergerelateerde calamiteiten passen volgens Munich Re in de verwachte gevolgen van de klimaatverandering, waardoor een grotere paraatheid voor verliezen en klimaatbescherming dringend noodzakelijk zijn.”

Torsten Jeworrek, lid van de raad van bestuur: “De beelden van natuurrampen in 2021 zijn verontrustend. Klimaatonderzoek bevestigt steeds meer dat extreem weer waarschijnlijker is geworden. Samenlevingen moeten zich dringend aanpassen aan de toenemende weerrisico’s en van klimaatbescherming een prioriteit maken. Verzekeraars nemen hun verantwoordelijkheid door een deel van de risico’s en schades te dekken. Door risico-adequate premies toe te passen, zetten zij een prijskaartje op natuurgevaren en stimuleren zij zo tot doordacht gedrag om de schades te beperken. Tegelijkertijd hebben ernstige vulkaanuitbarstingen en aardbevingen in 2021 aangetoond dat we ook deze categorieën natuurrampen niet over het hoofd  mogen zien.”

Schades door natuurrampen aanzienlijk toegenomen

Wereldwijd hebben natuurrampen in 2021 aanzienlijk hogere schadebedragen veroorzaakt dan in de twee voorgaande jaren. Op basis van voorlopige gegevens hebben stormen, overstromingen, bosbranden en aardbevingen voor$  280 miljard aan activa vernietigd. In het voorgaande jaar bedroegen de schades $ 210 miljard, terwijl ze in 2019 $  166 miljard bedroegen. Ruwweg $ 120 miljard van de schades kwam voor rekening van verzekeraars, wat ook meer was dan in de twee voorgaande jaren (2020: $82 miljard, 2019:$  57 miljard.

 De verzekeringskloof, met andere woorden het onverzekerde deel, daalde licht als gevolg van een groter aandeel van de schades in de VS, maar bedroeg nog steeds ongeveer 57%. Bijna 10.000 mensen verloren in 2021 het leven bij natuurrampen, een dodental dat vergelijkbaar is met dat van de afgelopen jaren.

Uitzonderlijk hoog aandeel van schades in VS

 De VS waren goed voor een zeer groot aandeel van de schades door natuurrampen in 2021 (ruwweg $ 145 miljard , waarvan ongeveer $ 85 miljardverzekerd was. Zowel de economische  als de verzekerde schades waren aanzienlijk hoger dan in de twee voorgaande jaren: Totale schade 2020: $ 100 miljard, 2019 $ 52 miljard; verzekerde schade 2020: $ 67 miljard, 2019: $ 26 miljard).

In detail:

 – Tornado’s:  In december 2021 leidde een reeks zware stormen over verschillende staten in het midden en zuidoosten van de VS tot uitzonderlijk hoge schades, vooral voor de maand december. Tientallen hevige tornado’s met windsnelheden tot 310 km/u (190 mph) trokken een spoor van vernieling door zes staten. Volgens de eerste ramingen bedragen de totale schades ngeveer $ 5,2 miljard, met een geraamd verzekerd schadebedrag van $ 4 miljard. Naar schatting 90 mensen kwamen om het leven.

Tropische stormen: Het Atlantische orkaanseizoen.  De zwaarste natuurramp in 2021 was de orkaan Ida, die op 29 augustus 90 km ten zuiden van New Orleans aan land kwam als een zware orkaan (categorie 4, de op één na meest verwoestende), met windsnelheden van ongeveer 240 km/u (150 mph). De orkaan trok vervolgens naar het noordoosten en veroorzaakte zware overstromingen, met name in New Jersey en de agglomeratie New York City en veroorzaakte een totale schade van $ 65 miljard, waarvan ongeveer $ 36 miljard  verzekerd was (55%). Na het record van 30 tropische stormen in 2020, lag de stormactiviteit tijdens het orkaanseizoen van 2021 opnieuw aanzienlijk boven het langetermijngemiddelde (14,3 voor de periode 1991-2020), met 21 tropische stormen.

Vrieskou.  In februari bracht een uitzonderlijke koudegolf ijzige temperaturen tot in het zuiden van de VS. Een temperatuur van -8°C (17°F) werd geregistreerd in de zuidelijke Texaanse stad Houston. Met een totale schade van 30 miljard US$ (waarvan de helft verzekerd was) was deze gebeurtenis de op twee na duurste natuurramp van het jaar.

Europa: Extreme plotselinge overstromingen met recordschade.

In Europa hebben  stortregens in juli 2021 uitzonderlijk zware overstromingen veroorzaakt die verwoestende schades hebben aangericht in lokale gebieden, vooral in het westen van Duitsland, maar ook in België en Nederland.  In de getroffen gebieden was de regenval als gevolg van “Bernd” de grootste in meer dan honderd jaar. In zijrivieren, zoals de rivier de Ahr in Rijnland-Palts, veroorzaakte de stortvloed overstromingen die ontelbare gebouwen wegsleurden. Ook aan de infrastructuur, zoals spoorlijnen, wegen en bruggen, werd zware schade toegebracht. De totale schade bedroeg 46 miljard euro ($ 54 miljard, waarvan 33 miljard euro ($ 40 miljard US$) in Duitsland.

Het verzekerde deel was relatief laag wegens niet-verzekerde infrastructuurschades en de beperkte verzekeringsdichtheid voor overstromingen in Duitsland. 11 miljard euro ($ 13 miljard US$) van de schadelast werd verzekerd, waarvan 8,2 miljard euro ($ 9,7 miljard in Duitsland, volgens cijfers van het verbond van Duitse verzekeraars. Het is de duurste natuurramp in Duitsland en Europa tot nu toe.

Kans op herhaling

Welk effect heeft de klimaatverandering? Ernst Rauch, Chief Climate and Geo Scientist bij Munich Re, en hoofd van de Climate Solutions Unit, gaf het volgende commentaar op de cijfers: “De rampenstatistieken voor 2021 zijn opvallend omdat sommige van de extreme weersomstandigheden van het soort zijn dat waarschijnlijk vaker zal voorkomen of ernstiger zal worden als gevolg van de klimaatverandering. Het gaat onder meer om zware stormen in de VS, ook in het winterhalfjaar, of zware regenval gevolgd door overstromingen in Europa. Wat orkanen betreft, verwachten wetenschappers dat het aandeel van zware stormen en van stormen met extreme neerslag zal toenemen ten gevolge van de klimaatverandering. Hoewel de gebeurtenissen niet automatisch aan de klimaatverandering kunnen worden toegeschreven, biedt een analyse van de veranderingen over een periode van tientallen jaren plausibele aanwijzingen voor een verband met de opwarming van de atmosfeer en de oceanen. Aanpassing aan toenemende risico’s als gevolg van klimaatverandering zal een uitdaging zijn.”

Relatief lage verliezen in de regio Azië-Pacific

In de regio Azië-pacific bleven de schades beperkt. Met een totaal economische schade van $  50 miljard, waarvan $ 9 miljardverzekerd was (verzekeringskloof 83%), was de regio goed voor slechts 18% van het totale schade en 7% van de verzekerde schade. De duurste natuurramp was een zware overstroming in de provincie Henan in Centraal-China, waar talloze rivieren, waaronder de Gele Rivier, buiten hun oevers traden.. De totale schade bedroeg ongeveer $ 16,5 miljard dollar, waarvan slechts ongeveer 10% was verzekerd. Op 13 februari deed zich voor de oostkust van Japan een aardbeving voor van 7,1 kracht.. De jongste aardbeving veroorzaakte aanzienlijke schade van 7,7 miljard dollar, met verzekerde verliezen van ongeveer 2,3 miljard dollar (verzekeringskloof: 70%)..”

Vulkaanuitbarstingen en aardbevingen – een onderschatte dreiging?

Samen met de aardbevingen in Japan hebben verschillende hevige vulkaanuitbarstingen na een aantal vreedzamere jaren de dreiging van geofysische catastrofes onderstreept. In september barstte de vulkaan Cumbre Vieja in het zuiden van La Palma op de Canarische Eilanden uit. Gigantische stromen lava stroomden helemaal tot aan de zee. Ongeveer 3.000 eigendommen werden bedolven onder lavastromen en lagen vulkanische as. Pas op 25 december konden de autoriteiten de uitbarsting officieel voor beëindigd verklaren. De schade bedraagt zo’n 850 miljoen euro ($1 miljard dollar). Slechts een klein deel daarvan zal waarschijnlijk verzekerd zijn.

Zelfs in de geïndustrialiseerde landen is er nog steeds een groot verzekeringsgat .Op mondiaal niveau was in 2021 ongeveer 57% van de schades door natuurrampen niet verzekerd. De getroffenen moeten de financiële schades zelf dragen of zijn aangewezen op hulp. In de geïndustrialiseerde landen is deze verzekeringskloof de afgelopen decennia kleiner geworden, terwijl hij in de armere landen onveranderd op meer dan 90% blijft.

In de geïndustrialiseerde landen hangt het aandeel van de verzekerde verliezen af van het specifieke natuurgevaar. In de VS en Europa is de verzekeringsdichtheid bijvoorbeeld veel lager voor overstromingen dan voor stormen. Een deel van de infrastructuur in de VS is verzekerd, terwijl dit in Europa zelden het geval is. “Een grotere verzekeringsdichtheid kan mensen en landen helpen de financiële gevolgen van een ramp beter op te vangen en hen helpen terug te keren naar een normaal leven. Het ontwikkelen van concepten in samenwerking met overheden (publiek-private partnerschappen) is zeker zinvol,” legt Ernst Rauch uit.

.