Kassa: Eigenaren asbestdaken in de knel door verzekeraars


Voor de bezitters van een huis met een asbestdak of -gevelbekleding kan het verstandig zijn om de kleine lettertjes van je verzekering te lezen. Bij sommige opstalverzekeringen wordt de vergoeding bij schade aan je dak namelijk steeds verder teruggebracht. Bij bijvoorbeeld Centraal Beheer, Interpolis en FBTO is dat na 2021 nog maar 5%. NH1816 keert zelfs niets meer uit na 2023. Andere maatschappijen, zoals Reaal, zijn wat vager in hun polisvoorwaarden, maar keren ook niet het volledige bedrag meer uit. Het lijkt erop dat ze de voorwaarden hebben aangepast vooruitlopend op een wetswijziging tot verplichte sanering die in 2018 werd aangenomen door de Tweede Kamer, meldt het TV-programma Kassa.

“Maar het wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat om eigenaren te verplichten om hun asbestdak te verwijderen sneuvelde vorig jaar in de Eerste Kamer. Daarmee zijn de asbestdaken ook na 2025 nog toegestaan.” “Omdat de wettelijke basis voor het verwijderen van de asbestdaken is weggevallen, zouden verzekeraars de vergoeding weer moeten herstellen”, zegt kamerlid Cem Lacin (SP) in een reactie. Ook Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond stellen zich op dit standpunt.

Reacties

Verzekeraar NH1816 laat Kassa weten dat de vergoeding weer teruggebracht gaat worden naar 100% bij de nieuwe poliswijziging. Andere verzekeraars geven in hun reactie aan dat het wettelijke verbod niet de aanleiding was voor de lagere vergoedingen. Zij zien dan ook geen aanleiding hun polisvoorwaarden aan te passen.  

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zegt hierover tijdens een algemeen overleg van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) op 10 juni 2020: “Ik heb geconstateerd dat er geen sprake van is dat verzekeraars niet langer bereid zijn om ook na 2025 onroerend goed waar asbest in zit te verzekeren of dat zij de premies onevenredig laten stijgen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk aan de verzekeraars zelf om voor een bepaald object te bepalen of zij dit wel of niet willen verzekeren, en tegen welke prijs. Maar er is dus niet een soort generieke policy.”

Reactie Verbond

In de uitzending van Kassa van zaterdag wordt gesuggereerd dat verzekeraars op dit moment het saneren van particuliere asbestdaken na brand niet (meer) vergoeden. Het is op dit moment nog steeds mogelijk om een verzekering te vinden voor asbestdaken, meldt het Verbond van Verzekeraars.

“De verzekeringsmarkt is echter in beweging op het gebied van asbestdekkingen. Bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering bieden sommige verzekeraars geen dekking meer of slechts beperkte dekking voor schade aan of door asbestdaken. Er zijn ook verzekeraars die alleen (nieuwe) dekking bieden als de verzekerde een saneringsplan kan overleggen. Het jongste asbest dak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven. Dat kan reden zijn voor sommige verzekeraars om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te keren bij schade. Daarbij leveren oude asbestdaken een gevaar voor de volksgezondheid op, wat pleit voor het vervangen van deze daken de komende jaren.”

Verzekeraars spelen geen rol bij de preventieve sanering van asbestdaken, maar zijn wel bekend met de problematiek en denken daarom samen met de overheid en andere betrokken partijen mee om Nederland asbestveilig te maken, zo besluit het Verbond.