Jubileumcongres CCV op 27 juni a.s. in Utrecht: “Het CCV: houd(t) je veilig”

Het CCC (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) bestaat 15 jaar en ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het op 27 juni a.s. in Mereveld in Utrecht een congres met als titel ‘Het CCV: houd(t) je veilig’.

“Samenwerken aan een veilig en leefbaar Nederland. In 2019 doet het CCV dat al 15 jaar. We zijn sinds 2004 uitgegroeid van pionier tot onmisbare samenwerkingspartner op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. En dat willen we in de toekomst op volle kracht blijven doen. Samen met jou. Want veiligheid maken we samen”, aldus het CCV in een toelichting.

Het landelijke CCV-congres wordt opgeluisterd door een aantal prominente sprekers, deelsessies over actuele veiligheidsthema’s en de uitreiking van de Hein Roethofprijs 2019 (geldprijs 10.000 euro), die eens in de twee jaar wordt uitgereikt door het CCV aan een organisatie of samenwerkingsverband dat zich op een innovatieve, creatieve en effectieve manier richt op een probleem dat de sociale veiligheid bedreigt.

Tot de sprekers behoren onder meer Sander Dekker (minister voor Rechtsbescherming), Jan van Zanen (burgemeester van Utrecht)  over onder meer Cyber24, de door het CCV en ketenpartners ontwikkelde experience en hoofdspreker Bart Somers (burgemeester van Mechelen), die van deze Belgische plaats  een leefbare en veiligere stad heeft gemaakt.

Daarnaast staan enkele deelsessies op het programma, over onder meer de cyberweerbaarheid van gemeenten, ‘Nodig of onzin? ‘’ Over technologie, privacy en veiligheid’, ‘Voorkomen en oplossen met gedragsbeïnvloeding’ , ‘Samen tegen (lokale) criminaliteit; kraak de woninginbraak’, ‘Veiligheid & Zorg; Veiligheidsprofessionals on tour’, en  ‘Buitensessie; wat is er meer in het veld?’. De bijeenkomst begint om 12.30 uur (ontvangst met lunch vanaf 11.30 uur) en wordt omstreeks 16.30 uur afgesloten met een netwerkborrel