JP Morgan bekritiseert aanpak verzekeringsindustrie bij nat cat-schades

 JP Morgan heeft aangegeven dat de herverzekerings- en verzekeringsindustrie opnieuw moet kijken naar hoe ze catastrofeschades classificeert en categoriseert. Weliswaar zijn de schades de afgelopen jaren toegenomen, maar JP Morgan geeft aan dat het gepast is  om niet naar het volume van de schades te kijken, maar om de schadelast te vergelijken met de premie-inkomsten.

 “Nominale verzekerde schades zouden op natuurlijke wijze moeten stijgen als gevolg van de toenemende  verzekerde waarden en het stijgende wereldwijde BBP. Als we de verzekerde catastrofeschades vergelijken met de mondiale verzekeringspremies, blijkt als trend dat de schades de laatste jaren zijn toegenomen. De gemiddelde trend over 10 jaar van verzekerde natuurrampschades ten opzichte van premies laat volgens ons echter geen bijzonder verontrustende conclusie zien, met dit in de buurt van 3% van de sectorpremies.”

Hoewel JP Morgan zegt dat er geen probleem was op industrieniveau over natuurrampschades, voedt het bureau wel enige bezorgdheid over de sector op bedrijfsniveau. “In de afgelopen vijf jaar hebben de wereldwijde herverzekeraars natuurrampschades gezien die gemiddeld 3,5ppts boven hun budgetten liggen, vergeleken met 0,4ppts boven budgetten gemiddeld over een periode van 10 jaar.”

Hij voegt eraan toe: “Wij zijn van mening dat het inschatten van een voorzichtig budget voor natuurrampen een sleutelfactor is voor de sector, vooral voor de herverzekeraars. De marges in herverzekering op genormaliseerde basis zijn relatief dun (gemiddelde marge van 5% op basis van 22e genormaliseerde combined ratio guidance). Als het catastrofebudget zelfs maar 1ppt hoger uitvalt dan verwacht, kan dat dus betekenen dat de veronderstelde verzekeringstechnische winsten 20% te hoog uitvallen. Het bedrijf zei echter dat het geen echte opwaartse beweging in natuurrampschades zag in vergelijking met de verwachtingen van verzekeraars, en zei dat herverzekeraars hun budgetten op dit gebied hadden verhoogd. Verzachtende factoren zijn onder meer de prijsstelling, die volgens het kantoor sinds 2017 een positieve trend vertoont; de aanpassing van voorwaarden om risico’s te beheren; en de mogelijkheid tot groei door een hogere potentiële frequentie van gebeurtenissen