Japanse Minister van Financiën verordonneert vier schadeverzekeraars tot bedrijfsverbetering

Japan heeft vier grote schadeverzekeraars de opdracht gegeven om de bedrijfspraktijken te verbeteren in verband met concurrentiebeperkende activiteiten die tot doel hebben de premies hoog te houden, zo heeft de minister van Financiën Shunichi Suzuki. Het gaat om de verzekeraars Aioi Nissay Dowa Insurance, Sompo Japan Insurance, Tokio Marine & Nichido en Mitsui Sumitomo Insurance.

De vier waren gevraagd om aan de toezichthouder te rapporteren of ze vooraf met elkaar overleg hadden gepleegd bij het opstellen van contracten voor klanten, zo melden binnenlandse media.Uit verklaringen van de vier verzekeraars blijkt dat zij het overheidsbevel serieus nemen en eraan zullen werken om het vertrouwen te herstellen.

“Met dit bevel hebben we er bij hen op aangedrongen duidelijk te maken waar de verantwoordelijkheid van het management ligt en de managementcontroles grondig te vernieuwen”, aldus Suzuki. Hij zei dat de vier verzekeraars zich op grote schaal bezighielden met activiteiten die onverenigbaar waren met de geest van de Japanse antitrustwet.“We zullen eisen dat elk van deze bedrijven deze zaak serieus neemt en grondige antwoorden zoekt om herhaling te voorkomen.”