IUMI: Schadepreventie houdt gelijke tred met snelle veranderingen in de transportverzekeringsindustrie

Schadepreventiestrategieën voor door wind aangedreven en onbemande schepen en nieuwe ladingen zoals elektrische voertuigen zijn snel “uit het laboratorium en in de echte wereld”, aldus Pascal Dubois, Chair Loss Prevention Committee van de IUMI.

 Tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Union of Marine Insurers (IUMI) in Chicago vertelde hij de afgevaardigden dat de samenwerking en het gedetailleerde werk van de transportverzekeringsbranche van de afgelopen drie jaar snel hebben geleid tot verbeteringen in de operationele en veiligheidspraktijken. De sleutel tot het succes is het delen van gegevens door alle belanghebbenden.

 
 Schadepreventie is overal en gaat iedereen aan”, zei Pascal Dubois. “Twee jaar geleden waren door wind aangedreven en onbemande schepen-concepten. Nu worden ze in de echte wereld aangetroffen. De transportverzekeringsindustrie maakt een golf van veranderingen door en blijft steunen op weloverwogen en praktische schadepreventiepraktijken. Als sector hebben we goed samengewerkt en gegevens en beste praktijken gedeeld met alle belanghebbenden.”

 Hij voegde eraan toe: “Het is van vitaal belang dat de transportverzekeringsgemeenschap gebruik blijft maken van nieuwe technologieën om schadepreventieprocessen verder te verbeteren, met name bij het aanpakken van evoluerende risico’s zoals klimaateffecten en veranderende regelgeving voor de sector. Goede schadepreventie is goed voor het bedrijfsleven: het helpt transportverzekeraars om een hoger niveau van efficiëntie en winstgevendheid te bereiken.”

 
 Als voorbeeld van hoe schadepreventiestrategieën snel kunnen worden ontwikkeld en toegepast, noemde hij het werk van de verzekeringswereld om het vervoer van graan uit Oekraïne onder zeer moeilijke omstandigheden te ondersteunen. “Mede dankzij de uitwisseling van best practices is een graancorridor geopend waardoor schepen zo veilig mogelijk door van mijnen voorziene  wateren kunnen varen.”

Los daarvan heeft het Loss Prevention Committee van de IUMI de oprichting aangekondigd van een werkgroep die richtsnoeren voor schadepreventie voor flexitanks moet opstellen. Flexitanks, waarmee ongevaarlijke bulkvloeistoffen in een standaard boxcontainer worden vervoerd, vormen een alternatief voor ISO-tankcontainers en het gebruik ervan is sinds 2009 verzesvoudigd tot ongeveer 1,5 miljoen bewegingen per jaar.

De werkgroep wordt geleid door Patrick Tillery van het cargosurveybedrijf Battermann + Tillery Group dat sinds 2013 een IUMI Professional Partner (IPP) is.

Foto IUMI