IUMI publiceert eerste cijfers uit zijn grote schades-database

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Union of Marine Insurance (IUMI), die dit jaar voor het eerst in de historie online plaatsvond, werden voor het eerst de eerste bevindingen gepresenteerd uit IUMI’s Major Claims Database. Na een ontwikkelingsperiode van drie jaar wordt de database nu voldoende betrouwbaar geacht om de wereldwijde gegevens over ladingschades te publiceren. In de database zijn nu 6.800 schadedossiers opgenomen met een omvang van $ 250.000 of meer met een gezamenlijke schadeomvang van $ 10,2 miljard.  

Dave Matcham, algemeen directeur International Underwriting Association  (IUA) en  secretaris van de Facts & Figures-commissie van IUMI legt uit: “We zijn dit initiatief drie jaar geleden begonnen met het opstellen van een concept. Sindsdien hebben we 22 nationale verzekeringsverenigingen aangesloten  die allemaal lid zijn van IUMI en samen hebben we een aanzienlijke investering gedaan in het verzamelen van betrouwbare gegevens over zowel casco- als ladingschades. Dit jaar hebben we 6.800 dossiers  ontvangen van grote schades van $ 250.000 of meer met een totale schadelast van $ 10,2 miljard. Omdat het verzekeren van lading doorgaans geografisch gelijkmatiger is gespreid dan dat van casco-risico’s hebben we meer robuuste gegevens voor die verzekeringslijn en zijn we nu klaar om onze eerste conclusies over de belangrijkste ladingclaims openbaar te maken”.”

Volgens hem is er nu  voldoende informatie verzameld die teruggaat tot 2013 over een reeks van statistieken en hieruit zijn vijf specifieke data-velden vastgesteld  waarvan de gegevens betrouwbaar genoeg zijn om te worden gepubliceerd: het jaar van het ongeval, het jaar waarin de verzekering ingaan, , het schadebedrag, het soort soort en de wijze van vervoer.

In nauwe samenwerking met IUMI’s  professional partner, de Boston Consulting Group, heeft IUMI een vroege analyse van deze informatie kunnen uitvoeren en publiceren. Voorbeelden hiervan zijn een jaar-op-jaar vergelijking van de aantallen grote ladingclaims en de gemiddelde schadeomvang; het aantal schades gerangschikt naar schadegrootte, de omvang van verschillende soorten schadeclaims en het aantal claims en de schadeomvang per vervoerswijze.  De analyse werd gepresenteerd op de IUMI-conferentie. “Dit is een unieke database die een zinvol en waardevol inzicht begint te geven in de grote ladingsclaims en hun omvang. Informatie van deze omvang kan nergens anders worden gevonden en het zal verzekeraars in staat stellen hun eigen schadecijfers en resultaten  te vergelijken met die in de gehele wereld s om toekomstige beslissingen beter te kunnen nemen   


IUMI werkt er momenteel hard aan  om meer nationale verzekeringsverenigingen over te halen om zich aan te sluiten bij de database om het aantal schadedossiers hierin te vergroten en zo over nog meer relevante data te kunnen beschikken. Het is ook van plan om het aantal betrouwbare datavelden uit te breiden, zodat verdere data-analyses kunnen plaatsvinden. Zodra het vertrouwen in de casco-data voldoende is, zal IUMI ook een eerste analyse van wereldwijde casco-claims kunnen publiceren. IUMI zal de eerste analyse van de ladingclaims later dit jaar publiceren in haar jaarlijkse statistiekenrapport. In de tussentijd is meer informatie te vinden op www.iumi.com