IUMI-president Richard Turner benoemt vier belangrijke uitdagingen voor maritieme verzekeraars

In zijn keynote-toespraak op de jaarlijkse conferentie van de International Union of Marine Insurance (IUMI) benoemde IUMI-voorzitter Richard Turner op vier gebieden die in de (nabije) toekomst een maximale impact zullen hebben op de maritieme verzekeringssector : – de COVID- 19 pandemie, de veranderende macro-economische en geopolitieke situatie, klimaatverandering en duurzaamheid, en data en digitalisering.

Over COVID zei Turner: “De onzekerheid die voortkomt uit de coronaviruspandemie heeft de wereldwijde verzekeringssector aanzienlijk beïnvloed en, onvermijdelijk, ook de maritieme sector. De vertraging van de wereldhandel in combinatie met een eerdere daling van de olieprijs zou moeten resulteren in een verlaging van het algemene premieniveau. We zien disrupties en vertragingen in sommige havens met rijen schepen die op een ligplaats liggen, met als gevolg een ongewenste opeenstapeling van risico’s. COVID verstoort ook toeleveringsketens die de afgelopen jaren meer geglobaliseerd zijn dan ooit tevoren. Na COVID is het mogelijk dat we een verschuiving zien naar een eenvoudiger en lokaal logistiek patroon, aangezien geopolitieke spanningen en de impact van het virus een langduriger effect hebben. “

 “Transportverzekeringen dekken meestal fysieke schade en dus heeft COVID geen directe invloed op ons schadeprofiel, maar als onderdeel van een veel grotere zakelijke verzekeringsomgeving worden we indirect getroffen. Met een recente geschiedenis van verliesgevende  verzekeringstechnische jaren, verhoogt COVID de druk op maritieme bedrijfstakken om terug te keren naar een duurzame verzekeringstechnische winst. “

.  

Turner ging verder met het bespreken van andere uitdagingen: “De World Trade Organisation meldde een daling van de wereldhandel met 18% in het tweede kwartaal als gevolg van het feit dat er minder vracht werd vervoerd. In combinatie met een groei van het protectionisme en een verschuiving naar groenere economieën zal  de dynamiek van de maritieme verzekeringssector onherroepelijk veranderen. De lage olieprijs heeft de productie en de ingebruikname van nieuwe offshore-faciliteiten vertraagd en er heeft een afschrijving plaatsgevonden op de activa van veel oliemaatschappijen. Dit zal ook de maritieme verzekeraars uitdagen.”

Klimaatverandering

 De klimaatverandering begint de omvang en ernst van marine-claims te beïnvloeden en de stijgende zeespiegel in gebieden waar de zeewering zwak is (of slechts voldoende om de historische zeespiegelpieken tegen te gaan) zal druk op de sector blijven uitoefenen. Op de langere termijn, waarin een groot deel van de transportverzekeringen wordt gedomineerd door een afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zal een beweging door de samenleving om weg te gaan van dit soort energie onvermijdelijk gevolgen hebben. Evenzo lopen  sommige andere industrieën de kans minder levensvatvaar te worden, zoals bijvoorbeeld het de visserijsector indien de  duurzame levensomstandigheden in de oceanen op de proef blijven worden gesteld), of minder acceptabel zijn om te verzekeren (zoals steenkool) en dit zal ook een negatief effect hebben. Positiever is echter dat de aanhoudende groei van nieuwe industrieën, zoals offshore hernieuwbare energie, de potentie heeft om dit voorspelde toekomstige verlies van omzet te compenseren.

Turner ging over op digitalisering en besprak ‘het combineren van de kunst van verzekeren met de wetenschap van datamanagement rn  inzicht”. Vanuit de gedachte  dat de maritieme sector achterbleef bij andere verzekeringsbranches, waarschijnlijk vanwege zijn relatieve omvang, gelooft de IUMIU-voorzitter  dat de maritieme verzekering rijp is voor verandering. “Big Data, Internet of Things en digitalisering in het algemeen worden  binnenkort merkbaar. COVID heeft de verzekeringsmarkt veranderd, vooral in Londen. Makelaars en verzekeraars hebben werken op afstand omarmd en we hebben meer online plaatsingen van risico’s gezien dan ooit tevoren. Het is moeilijk te zeggen dat dit proces significant omkeert zodra de pandemie voorbij is  .IUMI zal de vele uitdagingen en kansen waarmee maritieme verzekeringen worden geconfronteerd, blijven volgen en waar nodig een leidende positie innemen. Door haar unieke positie brengt het relevante partijen bij elkaar om bewustwording te creëren en verandering te stimuleren.”