IUMI: Omarming digitalisering brengt nieuwe kansen en nieuwe discipline in goederenverzekering

Goederenverzekeringen zijn een nieuw tijdperk binnengetreden dat kansen zal bieden aan die verzekeraars die technologie omarmen en de kracht ervan benutten. Deze boodschap bracht de International Union of Marine Insurance (IUMI) tijdens haar workshop over data en digitalisering, als onderdeel van de jaarlijkse conferentie die dit jaar online vanuit Seoul werd gehouden. 

Patrizia Kern-Ferretti, voorzitter van het Data and Digitalisation Forum van de IUMI, zegt naar aanleiding van recente ervaringen met de COVID-pandemie: “Vóór COVID waren de meeste mondiale toeleveringsketens uitsluitend op kosten gebaseerd’; de nadruk lag op het handhaven van een zo laag mogelijke kostenbasis, waardoor goederen konden circuleren. COVID heeft aangetoond dat dit onhoudbaar is. Vandaag zijn we in een veel betere positie om te begrijpen en te erkennen dat lage kosten zich hebben vertaald in lage betrouwbaarheid. Als gevolg daarvan zijn onze wereldwijde toeleveringsketens vatbaar voor verstoringen en fouten.” 

Ze vervolgt: “De wereld heeft behoefte aan betrouwbare en duurzame manieren om goederen over de hele wereld te vervoeren en dat zal worden bereikt door meer transparantie. En transparantie zal worden bereikt door betere en realtime gegevens in combinatie met een verbeterde digitalisering in de hele toeleveringsketen.De transformatie van de wereldwijde toeleveringsketens heeft een directe impact op het aanbod van goederenverzekeringen. Vandaag worden de meeste goederenrisico’s verzekerd op basis van ervaringsbeoordelingen of historische gegevens. Dit zal in de bedrijfsomgeving van morgen grotendeels irrelevant zijn en vrachtverzekeraars zullen hun manier van werken moeten veranderen.”

Patrizia Kern-Ferretti legt uit: “Om deze nieuwe risico’s, die inherent zijn aan een getransformeerde bevoorradingsketen, echt doeltreffend te kunnen beoordelen en prijzen, zullen verzekeraars gebruik moeten maken van voorspellende analyses waarbij realtimegegevens uit verschillende bronnen worden verzameld en geanalyseerd. Ruwe gegevens over ladingen, bewegingen, het weer, slachtoffers en van een reeks IoT-sensoren zullen worden verzameld om patronen en correlaties bloot te leggen. Door dit te combineren met voorspellende modellen op basis van machinaal leren zullen verzekeraars een veel beter inzicht krijgen in de waarschijnlijke frequentie en ernst van potentiële verliezen en claims; en zullen ze nauwkeurige rangschikkingen van de blootstelling kunnen toepassen. Dit zal resulteren in verbeterde en meer geschikte verzekeringsproducten, een nauwkeuriger prijsstelling, meer mogelijkheden voor preventie en, uiteindelijk, een meer gedisciplineerde goederenverzekeringsmarkt”. 

Om zover te komen, moet een aantal problemen worden aangepakt, met name het huidige gebrek aan gegevensnormen in de toeleveringsketen, het probleem van gegevensbescherming en eigendom, en de bereidheid om informatie te delen en dienovereenkomstig samen te werken. 

Patrizia Kern-Ferretti is ervan overtuigd dat deze problemen mettertijd zullen worden opgelost: “Verzekeraars moeten inzien dat digitalisering een blijvende realiteit is en een kans biedt om hun acceptatiebeleid en de producten en diensten die zij hun verzekerden aanbieden te verbeteren.Om de fundamentele veranderingen die de komende drie decennia nodig zijn te stimuleren, moeten we holistisch denken over het hele ecosysteem van de toeleveringsketen, gebruikmaken van nieuwe gegevens en actief samenwerken om nieuwe oplossingen te ontwikkelen om mariene duurzaamheid op schaal te stimuleren.” 

Foto IUMI