IUMI meldt tekenen van herstel en veerkracht voor goederenverzekeraars, maar wel met een moeilijke weg voor de boeg


Tijdens de conferentie van de International Union of Marine Insurance (IUMI) in Edinburgh, Schotland, benoemde Isabelle Therrien, voorzitter van de Cargo Committee van de IUMI, een aantal tegenslagen die waarschijnlijk een impact zullen hebben op ladingverzekeraars  in de toekomst.

Uit IUMI’s marktanalyse komt naar voren dat de wereldwijde omzet van goederenpremies vorig jaar met 8,3% is gestegen tot $ 20,5 miljard voor 2022. Een bewijs van positieve marktontwikkeling gedurende een aantal opeenvolgende jaren. Alle regio’s lieten groei zien, met uitzondering van Azië, wat waarschijnlijk te wijten was aan de economische omstandigheden in een aantal landen in die regio plus een verzwakking van bepaalde Aziatische valuta’s ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Ondanks deze positiviteit heerst er onzekerheid, zoals Isabelle Therrien uitlegt: “De vrachtverzekeringsmarkt in 2022 bevond zich op het snijpunt van economische, geopolitieke en sectorspecifieke tegenwind. Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen die zich vorig jaar hebben aangediend en die in 2023 en daarna hun invloed zullen blijven uitoefenen. In het algemeen volgt de vrachtverzekeringsmarkt het wel en wee van de wereldhandel, zij het met enige vertraging. Covid zette een rem op de handel, maar dit werd gevolgd door een sterke opleving. Er is echter veel onzekerheid over de toekomstige economische groei en dit zal de prestaties van onze sector beïnvloeden.”

Op macro-economisch niveau zal de toekomst van de vrachtverzekering volgens haar beïnvloed worden door een algemene vertraging van de wereldwijde economische groei en de activiteit van centrale banken die agressief de inflatie bestrijden. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een afname van de handelsvolumes wereldwijd. Daarnaast wordt de dynamiek van de wereldhandel nog gecompliceerder door de toenemende geopolitieke fragmentatie, wat onvermijdelijk nieuwe uitdagingen voor verzekeraars met zich meebrengt. Na de tsunami lijken de bevoorradingsketens zich te hebben hersteld en zijn de vrachtkosten gedaald, maar sommige handelsroutes beginnen te evolueren en een andere vorm aan te nemen na de tsunami.

Dichter bij huis worstelen vrachtassuradeuren met een aantal specifieke problemen: De inflatie heeft een directe impact op de waarde van de vervoerde goederen en bijgevolg op de waarde van de bijbehorende claims. De opeenstapeling van risico’s in afzonderlijke faciliteiten aan wal of aan boord van steeds grotere schepen blijft voor problemen zorgen. De oorlog in Oekraïne en andere geopolitieke spanningen hebben de wereldwijde supply chains onvoorspelbaar gemaakt en kunnen tot verstoringen leiden. Een toename van natuurrampen (nat cat) kan ook verstoringen veroorzaken en resulteren in grote claims; en een aantal belangrijke schadegebeurtenissen van de afgelopen jaren blijven doorwerken in de verzekeringswaardeketen.

Isabell Therrien concludeert tot slot: “”Hoewel er duidelijke tekenen van herstel en veerkracht zijn binnen de vrachtverzekeringssector, moeten verzekeraars zich bewust zijn van en navigeren door een reeks wereldwijde en sectorspecifieke uitdagingen. In de toekomst zullen we waarschijnlijk een zekere spanning zien tussen het handhaven van de acceptatiediscipline en het nastreven van groei, wat de evenwichtsoefening weerspiegelt die vrachtverzekeraars moeten uitvoeren