IUMI maakt zich zorgen over het verhoogde accumulatierisico voor jachten en binnenvaartschepen

De impact van COVID-19 heeft veel jachteigenaren ertoe gedwongen hun schepen voor onderhoud terug te brengen naar hun thuishaven of naar een plaatselijke werf. Hoewel dit positief is voor het onderhoud van schepen, vergroot de toenemende accumulatie van zeer waardevolle jachten op een enkele locatie het risico van een grote claim,  vooral ‘hete werkzaamheden’ worden uitgevoerd zoals lassen, snijbranden en andere werkzaamheden  die worden uitgevoerd bij een hoge temperatuur op een locatie waar veel jachten liggen.

Tijdens de jaarlijkse conferentie van de International Union of Marine Insurance (IUMI) zei Anneke Kooiman, voorzitter van de Inland Hull, Fishing and Yachts Committee:

“Reis- en handelsbeperkingen als gevolg van de coronaviruspandemie brengen in jachthavens en havens grotere concentraties van kleinere vaartuigen met zich mee,  zoals (rivier)cruiseschepen, binnenschepen en jachten. Omdat veel schepen naast elkaar liggen, zijn we bezorgd dat een incident aan boord, zoals een brand, zich snel van de ene vaartuig  naar de andere kan verspreiden. Het resultaat zou  catastrofaal kunnen zijn voor de jacht- en binnenvaartverzekeringssector.”

Anneke Kooiman wijst op een groot aantal branden op zeer waardevolle jachten dat  de afgelopen 12 maanden heeft plaatsgevonden, waar ze ofwel in het droogdok of in de haven lagen. Ze wijst op het toenemende gebruik van lithium-ionbatterijen om apparaten op te laden als een van de mogelijke oorzaken: “Er zijn recente gevallen geweest van catastrofale branden aan boord van zowel beroeps- als  pleziervaartuigen waarvan wordt aangenomen dat de oorzaak een overbelasting van het opladen van lithium-ionbatterijen kan zijn geweest doordat passagiers en bemanning een groot aantal persoonlijke apparaten hadden aangesloten om op te laden voor de volgende dag”.

Omgekeerd kunnen lithium-ionbatterijen volgens haar ook  een positievere impact hebben: “Nieuwe technologieën zoals lithium-ionbatterijen worden in een toenemend aantal veerboten, vissersvaartuigen en offshore bevoorradingsvaartuigen toegepast. Binnenkort worden met batterijen uitgeruste snelle veerboten, tankers en roll-on roll-off schepen in gebruik genomen. Dit is een zeer positieve stap in het licht van de  beperking van de milieu-uitstoot. “

Afgezien van een verhoogd brand- en accumulatierisico, lijdt de sector ook onder een vermindering van de omvang aan beschikbare verzekeringstechnische capaciteit. De eerste helft van 2020 zag een radicale exit uit de plezierjachtverzekeringssector en dit heeft met name gevolgen voor de markt van de zogeheten  coastal yacht-pleziervaartuigen met een waarde van $ 250.000 tot $ 2 miljoen. Sommige verzekeraars gaan zelfs zo ver dat ze zeggen dat sommige jachten in de toekomst geen geschikte dekking zullen kunnen vinden. “ IUMI moedigt nauwe samenwerking aan tussen de kleinere ambachtelijke industrie, classificatiebureaus en maritieme verzekeraars om deze groeiende risico’s te helpen verminderen en ervoor te zorgen dat ze verzekerbaar blijven.”