IUMI Congres 2022: Frédéric Denèfle benoemt tot nieuwe president en vice-president; Anneke Kooiman herbenoemd tot lid Executive Committee

Het bestuur van de International Union of Marine Insurance (IUMI) heeft voor 2022/23 een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter benoemd, evenals nieuwe leden van het Uitvoerend Comité en het Benoemingscomité. Frédéric Denèfle, algemeen directeur van de Franse specialist in maritieme oorlogsrisico’s GAREX, is benoemd tot president, ondersteund door een vice-president in de persoon van Kosuke Hashimoto uit Japan en algemeen directeur Marine Underwriting bij Tokio Marine & Nichido Fire Insurance. De functie van vice-president is een nieuwe functie. De huidige voorzitter, Richard Turner, is afgetreden na zijn vierjarige ambtstermijn. Anneke Kooiman (DUPI en voorzitter Platform Transport) is deze week opnieuw benoemd als lid van de Executive Committee van de International Union of Marine Insurance (IUMI).

Frédéric Denèfle zei in zijn maidenspeech tijdens het IUMI Congres in Chicago: “Dit zijn uitdagende tijden voor de maritieme verzekeringssector nu we worstelen met de kwesties van decarbonisatie, economische en geopolitieke onzekerheden en digitale transformatie. IUMI speelt een cruciale rol in de vertegenwoordiging van de sector en ik kijk ernaar uit om voort te bouwen op het werk van mijn voorgangers. Maar geen enkele organisatie kan het zich veroorloven om stil te staan en IUMI denkt momenteel na over haar toekomst op lange termijn onder de vlag van IUMI 2030, waarbij met het oog hierop enkele werkzaamheden inmiddels als zijn opgestart.”

De IUMI-voorzitter is voorzitter van zowel de Raad als het Uitvoerend Comité van IUMI en zit alle IUMI-vergaderingen voor. De IUMI-Raad komt eenmaal per jaar bijeen en bestaat uit Raadsleden van 41 nationale lidverenigingen. De Raad beslist over de financiën en audits van IUMI en kiest de leden van het Uitvoerend Comité en het Benoemingscomité. Het Uitvoerend Comité is verantwoordelijk voor de administratie en het beheer van de IUMI in overeenstemming met het door de Raad vastgestelde algemene beleid. Het Uitvoerend Comité benoemt de Secretaris-Generaal en heeft het recht de oprichting van representatieve fora te bevorderen.

Het Uitvoerend Comité IUMI 2022/23 bestaat uit: president Frédéric Denèfle (Frankrijk ,FFA), Vice-president Kosuke Hashimoto (Japan,GIAJ), Stephen Barr (Verenigd Koninkrijk,IUA), Sean Dalton (VS,AIMU), Mariella Dauphinee (Canada,CBMU), Tore Forsmo (Noorwegen, Cefor), Anneke Kooiman (Nederland, Verbond van Verzekeraars) en Timothy Lee ( Hong Kong, HKFI)

De benoemingscommissie 2022/23 bestaat uit: President Patrizia Kern (Zwitserland, SVV), Mike Csorba (VS, AIMU), Frédéric Denèfle (Frankrijk,FFA), Paul Hackett (Singapore, GIAS), Selina Lau (Hong Kong, HKFI), Jan-Hugo Marthinsen ( Noorwegen, Cefor) en Richard Turner (Verenigd Koninkrijk, IUA).