IUMI-cijfers: Wereldwijde premieomzet transportverzekeringssector liep in 2019 met 0,9% terug ten opzichte van 2018


  De wereldwijde premieomzet in de transportverzekeringssector voor 2019 wordt geraamd op $  28,7 miljard,  wat neerkomt op een daling van 0,9% ten opzichte van 2018, zo blijkt uit de vorige week gepubliceerde cijfers van  IUMI, de mondiale koepel van nationale transportverzekeraarsorganisaties. In de omzet heeft  Europa het grootste aandeel: 46,3%, gevolgd door Azië / Pacific (31,8%), Latijns-Amerika (10,3%), Noord-Amerika (5,3%) en overige (6,3%). In 2019 is het wereldwijde aandeel van Europa licht gedaald van 46,4% (2018) tot 46,3% en het aandeel van Azië licht gestegen van 30,7% (2018) tot 31,8%. Kijkend naar de verschillende branches heeft cargo  het grootste marktaandeel  met 57,5%, gevolgd door Ocean Hull met 24,1%, offshore-energie met 11,7% en aansprakelijkheid (exclusief IGP & I) met 6,8%.

De offshore energiemarkt zag een bescheiden daling van de totale premieomzet met 1,4% in 2019 in vergelijking met 2018. De premies in deze markt, die sterk worden beïnvloed door de olieprijs,  daalden sterk van 2014 tot 2016, maar in de afgelopen jaren is er sprake van een afvlakking.  De goederenverzekeraars haalden naar schatting wereldwijd $ 15,6 miljard aan premies binnen, een afname met 1,5% ten opzichte van 2018.   Wisselkoersschommelingen hebben de grootste impact op deze sector en daarom kunnen vergelijkingen met eerdere jaren niet exact zijn.  De wereldwijde cascopremies voor Ocean Hull-verzekeringen zijn relatief stabiel. IUMI rapporteert een premieomzet  van $ 6,9 miljard, wat neerkomt op een stijging van slechts 0,2% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Reactie IUMI

Philip Graham, voorzitter van de Facts & Figures-commissie van IUMI, plaatste de cijfers in een context: “De cijfers die we  rapporteren, hebben betrekking op het verzekeringsjaar 2019 en zijn pre-COVID-19. In het verleden hebben we trends kunnen analyseren om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige resultaten, maar COVID is zo’n belangrijke wereldwijde gebeurtenis dat het onvermijdelijk gevolgen zal hebben voor alle statistieken, inclusief die van IUMI. Het is duidelijk dat er een vertraging zit tussen de door IUMI gerapporteerde cijfers voor 2019 en het effect dat COVID heeft op de maritieme verzekeringsmarkten. De schaderatiocijfers vanaf 2019 suggereren het begin van een bescheiden herstel in de casco- en goederensegmenten en een aanhoudend fragiel evenwicht in het energy-segment, maar het is nog pril en het valt nog te bezien in hoeverre COVID-19 deze zal beïnvloeden.  

 “Een gevolg van COVID is dat mensen minder reizen en minder kopen. Dit heeft zich vertaald in een lagere gebruik van schepen in verschillende  scheepsklassen zoals containerschepen, cruiseschepen en jachten. Een direct gevolg hiervan is het uitzonderlijk  lage aantal schadeincidenten in de afgelopen maanden. Hoewel dit op korte termijn goed is voor verzekeraars, moeten we op onze hoede zijn voor een terugkeer naar de normale situatie naarmate het gebruik weer  begint toe te nemen. Evenzo heeft COVID een negatieve invloed gehad op de olieprijs, waardoor de offshore-activiteit is verminderd. Verzekeraars moeten zich bewust zijn van de onzekere gevolgen van een terugkeer naar meer normale productieniveaus. ”

“Naar mijn mening heeft de Corona-pandemie in een paar maanden tijd veel industrieën, met name de verzekeringssector, digitaal met minstens een generatie vooruit geholpen. Dit is in veel opzichten buitengewoon positief en we moeten dat momentum vasthouden terwijl we proberen de efficiëntie te verbeteren en de transitiekosten van verzekeringen omlaag te brengen en een meer flexibele, efficiënte en inclusieve omgeving te creëren. We moeten ons echter ook bewust zijn van de financiële impact van de pandemie op veel van onze klanten en de mogelijke impact die dit zou kunnen hebben op het risicomanagement. Even belangrijk is dat we de offers niet vergeten die elke dag worden gebracht door al degenen op zee die in Coronatijd de wereldhandel gedurende lange perioden zijn blijven dienen onder extreem uitdagende omstandigheden en vaak zonder de mogelijkheid om geliefden een tijdje te zien met de bijkomende behorende vermoeidheid en mentale angst die daarmee gepaard gaan ”.

Voorzichtig herstel

Vicevoorzitter van de Facts & Figures-commissie van IUMI, Astrid Seltmann, voegt toe: “De goederen- en cascoresultaten begonnen zich enigszins te herstellen in 2019, maar vanaf een zeer laag niveau en voor de cascomarkt, een onhoudbaar laag niveau. In de context van de COVID-19-disruptie in 2020 is het de uitdaging om te analyseren hoe de huidige veranderingen in de scheepvaartindustrie de toekomstige markt voor maritieme verzekeringen zullen beïnvloeden. Er zijn een aantal substantiële veranderingen waardoor we de gegevens niet eenvoudig kunnen extrapoleren naar de toekomst, maar we moeten de  trends in de wereldhandel en scheepvaart en hun impact op de maritieme verzekeringssegmenten wel nauwkeurig volgen. Hetzelfde geldt voor IMO 2020 en de voortdurende inspanningen van de industrie om de duurzaamheid te verbeteren door nieuwe technische oplossingen te introduceren. Deze zijn zeer welkom, maar ze creëren wel nieuwe soorten risico’s. ”  

“Verschillende marktsectoren hebben verschillend gereageerd op COVID-19. De cruise- en offshore-sectoren  zijn aanzienlijk getroffen en, in mindere mate, de containerschipsector. Andere markten zoals ruwe olietankers doen het veel beter, vooral door de vraag naar drijvende opslag. De algemene vermindering van het gebruik van schepen is positief voor het aantal schadeclaims, maar verzekeraars moeten op hun hoede zijn voor een mogelijke stijging van de schadelast als gevolg van verlopen onderhoudstermijnen, vertraging in de levering van reserveonderdelen of van inspecties en een ongebruikelijke accumulatie van zeer waardevolle schepen in door natuurrampen getroffen gebieden. Onafhankelijk van COVID-19 blijven het grote aantal incidenten met  grote scheepsbranden en de recente golf van scheepsincidenten in de Noord- en Zuid-Amerikaanse binnenwateren een punt van zorg. “

“Alles in aanmerking genomen, was er rond de jaarwisseling het vertrouwen dat er een bescheiden marktontwikkeling op gang kwam – zij het vanaf een zeer lage basis – en dat zou bemoedigend moeten zijn voor maritieme verzekeraars over de hele wereld. Met de komst van COVID-19 en de daarmee samenhangende veranderingen die vanaf het tweede kwartaal van 2020 met volle kracht binnenkomen, is de mate van onzekerheid over de toekomst van de  maritieme verzekeringssector  opnieuw aanzienlijk toegenomen. Hoewel het  bij scheepvaartverzekeringen echter alles draait om het omgaan met risico’s, heeft de sector er vertrouwen in om deze extra uitdagingen op een professionele manier aan te pakken.”