IUA: Londense markt ziet premieomzet met 14% groeien, maar ziet £ 4,5 miljard verdwijnen door Brexit

De premie-inkomsten voor de London Company-verzekeringsmarkt namen vorig jaar met 10% toe met £ 21.436 miljard aan grote zakelijke en wholesale risico’s. Uit het nieuwe rapport van de verzekeraarsorganisatie International Underwriting Association (IUA) laat ook zien dat nog eens voor £ 6.197 miljard werd verzekerd in andere kantoren buiten Londen die onderdeel vormen van de Londense verzekeraars. Hierdoor bedroeg de totale premieomzet van de IUA-markt voor 2019 op  £ 27,633 miljard, wat een omzetstijging betekent van 14%.

Veel bedrijven hebben een sterke premiegroei geboekt in een breed scala van bedrijfsonderdelen. Dit is enerzijds het gevolg van de verhardende markt en anderzijds door de groei op het gebied van cybervezekeringen en het overhevelen van buisness van de lloyds-markt naar de ‘Company market’.

De herstructurering van de bedrijfsactiviteiten als gevolg van de Brexit heeft echter geresulteerd in een grote daling van het bedrag aan ‘gecontroleerde’ premies die worden getekend  in Europese kantoren van bedrijven in de Londense markt. Een totaal van  maar liefst £ 4.508 miljard dat eerder op deze manier was verzekerd wordt nu getekend door zusterbedrijven op het Europese vasteland.

Dave Matcham, CEO van de International Underwriting Association, licht toe:  “Ons jaarlijkse statistisch rapport laat  een opmerkelijke prestatie van de Londense bedrijvenmarkt in 2019 zien. Er is met name een omzetgroei gerealiseerd in de branches energy, aviation, property & professional lines, hoewel alle businesslines  tot op zekere hoogte lijken te hebben geprofiteerd van verbeterde marktomstandigheden. Er worden ook meer zaken gedaan via volmachtbedrijven (MGA’s): 28% meer aan premie-inkomsten.  %.

“Nu het einde van de Brexit-transitie nadert, laat ons rapport zien dat IUA-leden goed gepositioneerd zijn om hun klanten te blijven bedienen met nieuwe operationele bedrijfsstructuren. Reorganisatie en het dreigende einde van  passporting rules  voor financiële diensten  hebben ertoe geleid dat een groot deel van de in Europa geschreven business  niet langer op dezelfde manier wordt gecontroleerd en beheerd door Londen, maar rechtstreeks wordt gerapporteerd aan activiteiten binnen de EU. Een dergelijke herstructurering heeft de kosten voor IUA-leden verhoogd, waardoor ze wereldwijd inefficiënter zijn geworden en uiteindelijk minder in staat zijn om klanten een betere deal te bieden. “

In 2020 kent  het London Company Market Statistics Report voor het eerst drie nieuwe verzekeringsbranches: politieke risico’s (£ 0,261 miljard), (handels)krediet (£ 0,243 miljard) en stand-alone cyber (£ 0,253 miljard). Property blijft de grootste bedrijfstak (£ 5,365 miljard), gevolgd door aansprakelijkheid (£ 3,575 miljard). Matcham: “Onze markt is zeker significant veranderd in het decennium waarin we deze hebben bestudeerd. Er is sprake van een aanzienlijke groei, van in totaal £ 19.620 miljard in 2010 tot £ 27.633 miljard in 2020. De samenstelling van marktdeelnemers is ook veranderd door een toename van buitenlands kapitaal, consolidatie onder de grootste spelers en bedrijven die in toenemende mate actief zijn in zowel de Lloyd’s als de Company-markt.” bedrijven. “

Klik hier voor het ‘London Company Market Statistics Report 2020’:  Publications section of this website.