Insurance Europe teleurgesteld in het EU-plan om de rapportagereductie met 25% te realiseren en komt met aanbevelingen


Insurance Europe – de federatie van (her)verzekeringsverenigingen – heeft opnieuw haar volledige steun uitgesproken voor de inzet van de Europese Commissie om de rapportagelast in de EU met 25% te verminderen en deelde haar aanbevelingen. In het rapport uitte de organisatie echter ook zijn teleurstelling over het feit dat, hoewel het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2024 tot doel heeft ‘de lasten voor bedrijven te verminderen en de rapportagevereisten te rationaliseren’, er in werkelijkheid niets is voorgesteld dat er materieel voor kan zorgen dat de doelstelling van 25% voor verzekeraars wordt gehaald.

Insurance Europe reageerde daarom op de call for evidence van de Europese Commissie over haar initiatief om de rapportagelasten te verminderen. In haar reactie waarschuwt zij dat buitensporige rapportage- en andere wettelijke vereisten voor verzekeraars “een negatieve impact hebben op klanten, bijvoorbeeld door hogere kosten. Het leidt vaak de schaarse expertise weg van sleutelactiviteiten zoals riskmanagement of innovatie naar de rapportage daarover, en plaatst de Europese verzekeringssector internationaal op een concurrentienadeel.”

In haar reactie deelde Insurance Europe een overzicht van wat zij beschouwt als buitensporige rapportage voor verzekeringsmaatschappijen. In haar reactie heeft Insurance Europe een aantal gebieden geïdentificeerd waar de rapportage kan worden verminderd of gestroomlijnd, waaronder het raamwerk voor prudentiële regulering van verzekeringen, Solvency II, het gedrag van de bedrijfsvoering en duurzaamheid.

Insurance Europe roept de Commissie ook op om dit huidige initiatief niet alleen te gebruiken om manieren te zoeken om de bestaande rapportagelast te vereenvoudigen en te verminderen, maar om de volgende principes te verankeren in alle huidige, lopende en toekomstige regelgevingsinitiatieven:

• Vermijd onnodige nieuwe rapportageverplichtingen;

• Zorg ervoor dat veranderingen die door de Europese toezichthouders worden geïnitieerd, ook zorgvuldig worden beoordeeld en beoordeeld;

• Zorg ervoor dat er geen overlappingen en doublures in de rapportage ontstaan;

• Veranker proportionaliteit altijd in de eisen;

• Zorg altijd voor voldoende tijd voor implementatie;

• Vermijd overdreven voorschriften en laat flexibiliteit toe;

• Waar gevraagd door de industrie, snel de nodige duidelijkheid en Q&A’s bieden;

• Voer grondige consumententesten uit;