In de peiling: Wat vindt u de meest opmerkelijke transfer in de eerste helft van 2022?

 In de eerste helft van dit jaar veranderde binnen de verzekerings- en schaderegelingsbranche een record aantal mensen van werkgever. Daar zaten ook enkele verrassende transfers tussen. We hebben daaruit een aan aantal geselecteerd. Welke daarvan was in uw ogen de meest opmerkelijke? We zijn benieuwd naar uw antwoor. Vul onderstaande poll in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl.

Wat vindt u de meest opvallende transfer in de eerste helft van 2022?

Bedankt voor uw medewerking  

 

Uitslag vorige poll: Ruime meerderheid lezers vindt dat inkomenskloof tussen mannen en vrouwen is verkleind

Een ruime meerderheid van de lezers van Risk & Business is het eens met de stelling in de vorige poll dat in de verzekeringsbranche de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen (sterk) is verkleind.  Bijna de helft (48,15%) van de respondenten was het volledig eens met de stelling en 40,74% deels.

Ruim een van de vijf inzenders (20,99%)  vindt dat de   verschillen weliswaar zijn verkleind, maar ook dat er  nog enigszins zijn. Een op de negen ‘deels eens’-inzenders (11,11%) geeft daarnaast aan de verschillen nog altijd  (veel ) te groot te vinden en 8,64 is van mening dat er ondanks de kleinere inkomensverschillen dat er  ook op andere vlakken nog de nodige slagen te maken.Een op de negen respondenten is het niet eens met de stelling: 7.41% geeft aan dat de inkomensverschillen gelijk zijn gebleven en 3,70% is zelfs van mening dat de  verschillen verder vergroot zijn.

Aanleiding voor de stelling was een onderzoek van het CBS waaruit blijkt dat  de inkomenskloof tussen mannen en vrouwen in de afgelopen 20 jaar is verkleind. Daar waar het gemiddelde inkomen van vrouwen in die periode met 20%  is gestegen, is die bij mannen beperkt gebleven tot 12%. Desalniettemin  bedraagt het verschil in inkomsten nog gemiddeld 18.000 euro..

Vlak voor de beëindiging van de beperkende coronamaatregelen vroegen we in onze poll in de Risk & Business Nieuwsbrief  wat hun verwachtingen waren over de hoeveelheid dagen dat ze weer op kantoor zouden gaan werken. Daaruit komt naar voren dat een op de zes weer alle werkdagen op kantoor te vinden is  Bijna een op de acht (12,12%) sprak de verwachting uit de gehele week vanuit huis te werken.

Uit de inventarisatie kwam verder naar voren dat bijna een derde (31,82%) verwacht twee dagen in de week op kantoor te werken, 19,70% drie dagen in de week, 6,06% vier dagen in de week en 13,64% een dag in de week