In de peiling: Eenmans- en andere kleine expertisebureaus hebben wel degelijk toekomst!

In een interview met Risk & Business Magazine houdt schade-expert Bart van den Elshout (ONE Expertise) een warm pleidooi voor ‘small is beautiful’ en benadrukt hij dat in tegenstelling tot de aanhangers van het adagium ‘schaalvergroting is noodzaak’ dat ook eenmans- en andere kleinere expertisebureaus wel degelijk toekomst hebben.

Wat vindt u ervan? Deelt u zijn visie of bent u een andere mening toegedaan. We zijn benieuwd naar uw antwoord. Vul onderstaande poll in of ga naar de website www.riskenbusiness.nl

Eenmans- en andere kleine expertisebureaus hebben wel degelijk toekomst!

 Bedankt voor uw medewerking

Uitslag vorige poll: driekwart lezers voorstander van compensatie werknemers voor hogere kosten levensonderhoud

Bijna driekwart van de lezers van Risk & Business zijn voorstander van een financiële compensatie door werkgevers aan het personeel voor de hogere kosten van levensonderhoud, zo blijkt uit de uitkomsten van de poll in Risk & Business. Bijna twee van de vijf (38,81%) respondenten vinden dit een goed initiatief , mits de compensatie geldt voor alle medewerkers. Bijna een kwart (22,95%) is voorstander van compensatie, maar dan alleen voor mensen die minder dan 75.000 euro per jaar verdienen. 8,96% voor mensen die minder dan 50.000 euro verdienen en 3% voor mensen die minder dan 35.000 euro verdienen. Iets meer dan een kwart (26,87%) noemt het idee geen goede zaak, omdat je dit dan bijna elk jaar zou kunnen doen aangezien het leven jaarlijks duurder wordt.

Aanleiding voor de poll is de actie in de UK Lloyd’s vorig jaar personeel al 2.500 pond extra heeft gegeven ter compensatie van de stijgende energierekeningen en voedselprijzen, en dit jaar een deel van het personeel  – zij die minder verdienen dan 75.000 pond –nogmaals een extra £1.500 gegeven als tegemoetkoming in de hoge kosten van levensonderhoud. Andere bedrijven zoals HSBC Holdings Plc, NatWest Group Plc en Barclays Plc hebben soortgelijke gebaren gemaakt,