In 2021 stegen de inkomsten van MGA’s wereldwijd; omzet MGU’s en Coverholders groeiden met meer dan 21%


Volgens een bijgewerkte rangschikking en analyse door Insuramore (www.insuramore.com/rankings/mgas-mgus/revenues) zijn de inkomsten wereldwijd verdiend door MGA, MGU en cover-holder groepen (ook wel delegated underwriting authority groepen genoemd) ongeveer 15,23 miljard USD in 2021, wat neerkomt op een jaarlijkse groei in deze sector van ongeveer 21,7% vóór inflatiecorrectie. Dit is
aanzienlijk hoger dan het groeipercentage van de mondiale verzekeringsmakelaarssector die, zoals Insuramore heeft gemeld in een persbericht van 7 juni 2022, wordt aangenomen dat deze in 2021 met bijna 12,5% in waarde is gestegen.


Brown & Brown stond in 2021 wereldwijd op de eerste plaats in deze sector en heeft die positie in 2022 verder uitgebouwd positie in 2022 door de overnames van de in het VK gevestigde tussenpersoon Global Risk Partners (GRP) en Orchid Underwriters. In dalende volgorde zal het waarschijnlijk van de tweede tot de vijfde plaats zijn gevolgd door Gallagher, Ryan Specialty Group, Amwins en Truist Insurance Holdings.
Naar eigendom zijn 59 van de top 300 groepen in deze ruimte in 2021 te classificeren als makelaarseigendom, 26 als verzekeraarseigendom en de resterende 215 als onafhankelijk (hoewel veel van deze worden gesteund door private-equitybedrijven).

Insuramore stelt dat Munich Re in 2021 de hoogste inkomsten uit eigen MGA-activiteiten genereerde, terwijl Hag Hag de hoogste inkomsten genereerde, terwijl Hagerty de grootste onafhankelijke groep was. Verder zijn er naar locatie van
hoofdkantoor, en met 165 in totaal, de VS ‘het moederland van de meeste MGA-groepen in de top 300 metdaarna het Verenigd Koninkrijk (54), Nederland (12), Zuid-Afrika (11) en Duitsland (11)

Zoals te verwachten was gezien de zeer hoge groei in de hele sector, zagen bijna alle MGA-groepen hun een stijging van hun inkomsten in 2021 en meer dan 20 van de top 300 zullen volgens Insuramore waarschijnlijk meer dan hun inkomsten ten opzichte van 2020 meer dan verdubbeld zullen hebben. Hoewel deze groei in een paar gevallen is veroorzaakt door fusies en overnames, hebben de meeste MGA-groepen met een driecijferige jaarlijkse groei dit bereikt door het toepassen van innovatieve technologie om met echt nieuwe en ontwrichtende aanbiedingen te komen in specifieke verzekeringscategorieën.

Voorbeelden hiervan zijn Bestow en Ethos (in levensverzekeringen), LeaseLock en Rhino (in huurdepotverzekeringen), Luko (in woonhuisverzekeringen), Player’s Health (in sportgerelateerde verzekeringen) en een handvol concurrenten in cyberverzekeringen.

Wereldwijd zijn er ongeveer 1.150 ondernemingen actief in de MGA-sector en voor de meeste van hen is dit hun exclusieve werkterrein. Aan de ene kant wordt hun aantal gestimuleerd door nieuwe lanceringen die zich willen aansluiten bij de groep van snelgroeiende disruptors.

Anderzijds is er een zekere neerwaartse druk op het aantal groepen als gevolg van consolidatie onder hen. Zo zijn er, naast de reeds genoemde aankopen van Brown & Brown waarnaar reeds is verwezen, hebben andere belangrijke overnames op dit gebied sinds begin 2022 Appalachian Underwriters overgenomen door Acrisure, Delta General Agency Corporation overgenomen door Jencap (zelf een onderdeel van Galway Insurance Holdings), Insurance Brokers Incorporated gekocht door XPT, en de integratie van zowel Pearl Insurance en PMC Insurance Group in One80 Intermediaries (zelf een onderdeel van Risk Strategies). Daarentegen, Markel heeft zijn belangrijkste MGA-belangen afgestoten door de verkoop van Velocity Risk aan Oaktree Capital Management en Volante Global aan Acrisure.

Niettemin lijkt de MGA-sector een broeinest van innovatie te zullen blijven, aangezien de wereldwijde inkomsten die eraan kunnen worden toegerekend tegen 2023 waarschijnlijk de 20 miljard USD-grens zullen passeren