Howden ziet voor D&O-verzekeringen overgang van een harde naar een zachte markt

Een afkalving van de premieverhogingen voor bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen  en soms zelfs stabilisering van het premieniveau leiden samen met een grotere riskappetite van verzekeraars op dit terrein voor bedrijven tot gunstiger inkoopvoorwaarden op de Londense markt. Dat zijn enkele uitkomsten van Howden’s eerste D&O-rapport met als titel ‘Light on the horizon’.  Hierin heeft de makelaar de  eigen FY22 Q1 premie- en schadegegevens gebruikt, om aan te tonen dat de Londense D&O verzekeringsmarkt de overgang maakt van een ‘harde’ naar een ‘zachte’ markt, waardoor positievere koopvoorwaarden ontstaan.

Sinds 2018 is de D&O-markt volgens Howden extreem moeilijk geweest, met verminderde capaciteit en verzekeraar appetijt resulterend in aanzienlijke premieverhogingen. “We hebben echter vastgesteld dat de vooruitzichten voor 2022 rooskleuriger zijn, met premietarieven  die al beginnen te stabiliseren en zelfs neerwaarts bewegen, gedreven door een verbeterende bereidheid van verzekeraars en meer beschikbare capaciteit, met een golf van nieuwe verzekeraars en ESG-gestimuleerde capaciteitsinitiatieven die de markt betreden.|

 Belangrijkste uitkomsten rapport:                                             Tot dusver heeft Howden in 2022 een wijziging van het premieniveau geconstateerd van gemiddeld 1,5% vergeleken met 15% in 2021 en 88% in 2020. De eerste tekenen in 2022 laten ook zien dat de premies zelfs zijn gedaald, wat de tekenen van een gunstigere markt verder ondersteunt. Nu lagere premies worden voorspeld, zullen verzekeraars volgens Howden proberen meer capaciteit uit te geven om de daling van de premies te compenseren.“Het rapport laat verder zien welke verzekeraars sinds 2018 in onze top 20 voor GWP hebben gestaan, waaruit blijkt hoe de riskappetite sinds 2018 is geëbd en gevloeid, met scherpe stijgingen tegen het einde van 2021.

.

De vooruitzichten voor 2022 suggereren volgens Howden ook dat kopers rekening moeten houden met opkomende trends die van invloed zijn op verzekeringsclaims. Zoals Environmental Social Governance (ESG), hoe de geleidelijke afschaffing van overheidssteun kan leiden tot een toename van het aantal insolventies, de altijd aanwezige dreiging van cyberaanvallen en de oorlog in Oekraïne.

“Door het verzamelen van onze eigen schadegegevens hebben we een sterke stijging van D&O gerelateerde claims sinds 2020 vastgesteld en geanalyseerd hoe een stijging van het aantal Amerikaanse class action effectenbedrijven en financiering van geschillen door derden factoren zijn in deze duidelijke stijging.

You can read the report by clicking here.

Read ‘Light on the horizon’ https://view.publitas.com/howden-uk-group/light-on-the-horizon-howdens-directors-officers-2022-outlook/page/1