Hoogleraar Economie Lex Hoogduin doet zes aanbevelingen om berekeningssystematiek rekenrente te verbeteren: “Verzekeraars willen letselslachtoffers snel duidelijk te verschaffen over schadevergoeding”

Verzekeraars willen letselschadeslachtoffers snel duidelijkheid geven over het schadebedrag waar zij recht op hebben. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars hoogleraar economie prof. dr. Lex Hoogduin van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd de huidige uitgangspunten voor het berekenen van de rekenrente te analyseren. Deze rekenrente gebruikt de Rechtspraak bij het contant maken van toekomstige jaarschades in personenschadezaken. Hoogduin doet zes aanbevelingen om de gehanteerde systematiek te verbeteren.

Met behulp van de analyse en de aanbevelingen willen verzekeraars het proces, om toekomstige jaarschade contant te maken, verder standaardiseren zodat er minder discussies ontstaan over de hoogte ervan en slachtoffers snel duidelijkheid krijgen. Dat is in het belang van het letselschadeslachtoffer en alle partijen die een rol spelen bij het contant maken van de schade die het slachtoffer heeft opgelopen, bijvoorbeeld bij een ongeval. Denk hierbij aan verzekeraars, belangenbehartigers en de rechtspraak.

Op dit moment is er geen door alle partijen aanvaarde norm voor het bepalen van de rekenrente. Hoogduin heeft de gehanteerde systematiek vanuit een economische invalshoek geanalyseerd waarbij hij rekening heeft gehouden met huidige en toekomstige economische ontwikkelingen. Zijn aanbevelingen zien onder meer op uitgangspunten die de Rechtspraak nu ook hanteert zoals inflatie, renteontwikkeling (rendement) en de indeling in termijnen.

Het memo is inmiddels aangeboden aan de Rechtspraak en De Letselschade Raad, de onafhankelijke en overkoepelende organisatie, die bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn bij de behandeling van letselschadezaken.

Bron: Verbond van Verzekeraars