Hoge verzekeringsschades voor Duitse verzekeringssector als gevolg van een reeks stormen eind augustus


Zware stormen met hagel troffen eind augustus Zuid-Duitsland. Het verliessaldo voor verzekeraars is aanzienlijk. De verzekeringssector maakt de balans op van de zware stormen eind augustus. “Momenteel gaan we uit van verzekerdeschades van in totaal ruim 900 miljoen euro”, zegt Jörg Asmussen, directeur van de Algemene Vereniging van de Duitse Verzekeringsbranche (GDV). “Voor de hele maand augustus bedraagt ​​de schade veroorzaakt door stormen, hagel, bliksem en overstromingen in totaal 1,5 miljard euro.”

De statistieken omvatten schade aan huizen, inboedels, zakelijke en industriële bedrijven van meer dan 550 miljoen euro voor de reeks stormen eind augustus en 950 miljoen euro voor de hele maand. De claims voor autoverzekeringen bedroegen respectievelijk 350 miljoen en 550 miljoen euro. Stormen met storm en hagel veroorzaakten van 24 tot 30 augustus ernstige schade, vooral in Beieren. De depressie “Denis” concentreerde zich in de Zuid-Beierse steden Bad Bayersoien en Benediktbeuern. Op 26 augustus viel daar ongebruikelijk grote hagel, met een diameter tot tien centimeter.

De schadelasten in de eerste helft van het jaar bedroegen 1,9 miljard euro. Voor de eerste helft van 2023 rapporteerde GDV onlangs verzekerde natuurrampschades van 1,9 miljard euro. Dit ligt onder het gemiddelde van voorgaande jaren. Over heel 2022 bedroegen de schadelasten 4,3 miljard euro, iets boven het langjarig gemiddelde van 4,2 miljard euro.

Tegen deze achtergrond deed Asmussen een beroep op politici om preventie en aanpassing aan de gevolgen van het klimaat niet te verwaarlozen. “We moeten ons voorbereiden op de gevolgen voor het klimaat met steeds meer extreme weersomstandigheden. De aanpassing van de bouwwetgeving, minder oppervlakteafdichting en een stopzetting van de bouw in overstromingsgebieden moeten snel worden doorgevoerd”, aldus Asmussen