GlobalData: Verzekeraars zullen moeite hebben om klanten te behouden nu bijna 80% van de Britse MKB-ers zich zorgen maakt over de kosten van levensonderhoud

Bijna 80% van de kleine en middelgrote ondernemingen (mkb) in het Verenigd Koninkrijk maakt zich grote zorgen over de aanhoudende kosten van levensonderhoud, die waarschijnlijk een zware impact zal hebben op de zakelijke  verzekeringssector, waardoor het een uitdaging wordt om te vernieuwen en de penetratiegraad hoog te houden, aldus GlobalData.  Uit de 2022 UK SME Insurance Survey*  blijkt dat 78,3% van de MKB-bedrijven  in het Verenigd Koninkrijk zich in zekere mate zorgen maakt over de aanhoudende kosten van levensonderhoud, waarbij 52,0% ‘zeer bezorgd’ of ‘zeer bezorgd’ is. De bezorgdheid is zo groot dat het erop wijst dat veel bedrijven deze moeilijke periode wellicht niet zullen overleven.

 Ben Carey-Evans, Senior Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “De levenskostencrisis vertoont geen tekenen van een einde, nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne voortduurt en de inflatie en energieprijzen nog steeds torenhoog zijn. Bovenop de stijgende inflatie worden consumenten geconfronteerd met hogere hypotheekrentes, die zowel huiseigenaren als huurders zullen treffen omdat verhuurders de huren waarschijnlijk zullen verhogen. Daarom zullen consumenten minder beschikbaar inkomen te besteden hebben, wat het mkb verder zal treffen.”

GlobalData merkt op dat de gezondheid van de mkb-verzekeringsmarkt afhankelijk is van het aantal kmo’s in het land, dus als de liquidaties beginnen te stijgen, zullen het aantal en de waarde van de verzekeringscontracten dalen. Ondertussen zullen kmo’s die wel overleven hun uitgaven, waaronder mogelijk verzekeringspolissen, sterk moeten verminderen. Dit zal schadelijk zijn voor commerciële verzekeraars in het VK.

Carey-Evans merkt op: “Hoewel het aantal bedrijven in het land waarschijnlijk zal dalen, zullen verzekeraars ervoor moeten zorgen dat hun penetratiegraad niet daalt. Het zal voor hen echter uiterst moeilijk zijn om dit te bereiken en tegelijkertijd premieverhogingen door te drukken, aangezien de eigen kosten van verzekeraars dit jaar zullen zijn gestegen. Als gevolg daarvan zullen kleine en middelgrote ondernemingen proberen hun rekeningen te verlagen. Een manier om dit te doen is onderverzekering op gebieden waar het risico lager wordt ingeschat.

Verzekeraars moeten zich wellicht concentreren op het behoud van klanten, zelfs als dat op korte termijn tot een winstdaling leidt. Het aanbieden van flexibele verzekeringen om klanten aan boord te houden kan een tijdelijke oplossing zijn. Tijdens de COVID-19-pandemie werden betalingsvakantie en flexibele betalingstermijnen gebruikt; deze zouden opnieuw kunnen worden ingevoerd om bedrijven door deze moeilijke tijden heen te helpen. Op die manier kunnen klanten bepaalde polissen uit- en inschakelen om precies te regelen wat zij betalen, wat voor verzekeraars waarschijnlijk een betere oplossing is dan de klant helemaal te verliezen. Dit is met name mogelijk bij autoverzekeringen, waar pay-per-mile en pay-as-you-drive verzekeringen steeds meer gemeengoed worden in de commerciële sector. Het zou ook van toepassing kunnen zijn op inboedel- of apparatuurverzekeringen.

Carey-Evans besluit: “Het wordt een moeilijk jaar voor verzekeraars in de MKB-markt, want de bezorgdheid is zeer groot. Verzekeraars die zich kunnen onderscheiden door innovatieve producten aan te bieden, zoals verzekeringen op aanvraag, of in ieder geval goed communiceren met hun klanten, zullen de meeste kans maken om de steeds moeilijker wordende verlengingen tot een goed einde te brengen.”

*GlobalData’s UK SME Insurance Survey wordt jaarlijks uitgevoerd in het tweede en derde kwartaal en bestaat uit 2.000 kleine en middelgrote ondernemingen. Deze respondenten voldoen aan quota voor de grootte van de bedrijven en geografische vertegenwoordiging rond het VK.