GlobalData: Verzekeraars moeten zich aan doelstellingen houden om klimaatverandering tegen te gaan


Volgens experts uit de sector is het belangrijkste wat verzekeraars kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan dat ze zich houden aan doelstellingen met betrekking tot het accepteren van CO2-uitstotende projecten en het investeren in vervuilende bedrijven, industrieën en fondsen. Dit blijkt uit een enquête van data- en analysebedrijf GlobalData

GlobalData voerde een enquête uit onder Life Insurance International (LII)- een B2B-magazine voor insiders in de sector – met de vraag wat verzekeraars het beste kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Hieruit bleek dat het stoppen van investeringen in koolstofemitterende industrieën het populairste antwoord was, met 30,2%. Dit werd gevolgd door het stoppen van verzekeringen voor koolstofuitstotende industrieën (22,1%) en het creëren van koolstofcompensatiepolissen (22,1%).

Ben Carey-Evans, Senior Insurance Analyst, licht toe: “Dit benadrukt hoe belangrijk het is dat verzekeraars verantwoordelijk worden gehouden voor het stellen van ambitieuze doelen en zich daaraan houden. Dit zal een belangrijk knelpunt worden voor alle bedrijven in de toekomst, nu de regelgeving bedrijven begint uit te dagen om hun doelen ook daadwerkelijk te halen in plaats van ze alleen maar te stellen. Klimaatverandering is met name een grote bedreiging voor de sector, omdat deze moet uitbetalen voor ernstige weersomstandigheden over de hele wereld en de toenemende regelmaat daarvan waarschijnlijk grote gebieden onverzekerbaar zal maken.”

.

Het belang dat gehecht wordt aan het afstappen van koolstofuitstotende industrieën staat enigszins haaks op de voortdurende strijd van de NZIA. De NZIA is een branchebreed samenwerkingsverband gericht op het aanpakken van klimaatverandering, geleid door veel van de topspelers in de sector, maar heeft in 2023 een reeks prominente leden zien vertrekken, waaronder AXA (destijds de voorzitter van de groep), Lloyd’s of London, Munich Re, Sompo Holdings en Allianz. De groep heeft nu de eis laten vallen dat leden in juli 2023 doelstellingen moeten publiceren, maar dit voelt als een verdere klap voor de reactie van de sector op klimaatverandering.

Carey-Evans concludeert: “De druk van het stellen en committeren aan publieke doelen als onderdeel van een organisatie creëerde een gevoel dat verzekeraars zich daaraan moesten houden. De meeste verzekeraars zullen doorgaan met hun eigen doelstellingen, maar het is moeilijk om dit niet te zien als een verdere afzwakking van de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan door de verzekeringssector.”

*

.