GlobalData: Stijgende verzekeringskosten maken woonhuisverzekering onbetaalbaar in Australië

De premie voor woonhuisverzekeringen in Australië is in 2021 met 5,9% gestegen, wat de hoogste stijging is in de afgelopen zeven jaar. Gedreven door stijgende verzekeringskosten als gevolg van de toegenomen frequentie van natuurrampen in het land, zal de gemiddelde woonhuisverzekeringspremie in Australië naar verwachting groeien van AUD830,6 in 2021 tot AUD916,9 in 2026, aldus data- en analyticsbedrijf GlobalData. De impact van natuurrampen is het grootst bij particuliere  inboedelverzekeringen, die goed waren voor 80% van de schadeclaims in 2021.

Swarup Kumar Sahoo, Senior Insurance Analyst bij GlobalData, zegt hierover: “Dit zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de premies van woonhuisverzekeringen, aangezien verzekeraars dit zullen doorberekenen aan de consumenten om de schades te verhalen. Door de stijgende verzekeringskosten en de toegenomen frequentie van natuurrampen zal tegen 2030 ongeveer 4% van de Australische woningen onverzekerbaar zijn.”

De prijzen van woningverzekeringen in Australië zijn na elke natuurramp aanzienlijk gestegen. Noord-Australië, dat vatbaar is voor natuurrampen, registreerde de afgelopen vijf jaar groei in zowel claims als premies. Door natuurrampen in 2019 stegen de gemiddelde premies voor woonhuisverzekeringen in deze regio met 20%, vergeleken met 11% in de rest van Australië. Ook de recente overstromingen in februari en maart 2022, die een verzekerde schade van 3,35 miljard dollar veroorzaakten, zullen de prijzen van woonhuisverzekeringen in 2022 naar verwachting verder doen stijgen.

Sahoo voegt hieraan toe: “Verhoging van de premies voor woonhuisverzekeringen kan leiden tot onderverzekering of zelfs dat mensen zich niet meer verzekeringen , omdat lagere en middeninkomensgroepen zullen kijken naar het verminderen van de polisdekking als ze zich geen hoge premies kunnen veroorloven.”

Om de stijgende premieprijs in Noord-Australië aan te pakken, is de regering gekomen met een herverzekeringspool ter waarde van AUD10 miljard in 2021. De pool zal 880.000 woonhuis-, strata- en kleinzakelijke propertyverzekeringen dekken. Verwacht wordt dat dit 46% korting op de premie zal opleveren voor huiseigenaren, 58% korting voor strata properties en 34% korting voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Sahoo concludeert: “Overheidsinitiatieven zoals de oprichting van een herverzekeringspool, betere ruimtelijke ordening en de bouw van duurzame woningen zullen helpen om de groei van de gemiddelde woningverzekeringsprijzen te beheersen, die naar verwachting zullen stijgen met een lagere CAGR van 2,0% in 2021-26 in vergelijking met 2017-21