GlobalData: Japanse propertyverzekeraars blijven dit jaar winstgevend ondanks aardbeving op schiereiland Noto


De Japanse propertyverzekeraars zullen de schades waarschijnlijk kunnen weerstaan en zullen geen negatieve gevolgen ondervinden van de aardbeving van 7,6 magnitude die op 1 januari 2024 het schiereiland Noto in de prefectuur Ishikawa trof, zegt data- en analysebedrijf GlobalData. De aardbeving op het schiereiland Noto maakte meer dan 240 slachtoffers en veroorzaakte wijdverspreide schade aan meer dan 4.000 eigendommen, volgens het Japanse Fire and Disaster Management Agency (FDMA).

Sravani Ampabathina, Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “Japanse propertyverzekeraars hebben ondanks de terugkerende aardbevingen hun activiteiten stabiel kunnen houden, omdat het grootste deel van de verzekerde schade aan woningen wordt gedragen door de overheid. Bovendien hebben verzekeraars een minimale netto retentie op zakelijke aardbevingspolissen en dragen ze het grootste deel van de risico’s over aan herverzekeraars, wat helpt om hun winstgevendheid in de hand te houden.”

The Noto Peninsula earthquake is estimated to result in economic losses of around JPY1.1–2.6 trillion ($8.6–$20.3 billion) and insured loss of around JPY792 billion ($6 billion). However, the government through the Japan Earthquake Reinsurance Company (JER) is likely to bear around 98% of insured residential earthquake claims, with a cap of JPY11.8 trillion ($91.7 billion) per earthquake

De aardbeving op het schiereiland Noto zal naar schatting leiden tot economische schade van ongeveer JPY1,1-2,6 biljoen ($8,6-$20,3 miljard) en verzekerde schades van ongeveer JPY792 miljard ($6 miljard). De overheid zal echter via de Japan Earthquake Reinsurance Company (JER) waarschijnlijk ongeveer 98% van de verzekerde claims voor aardbevingen in woningen voor haar rekening nemen, met een bovengrens van JPY11,8 biljoen ($91,7 miljard) per aardbeving.

Zakelijke polissen in Japan zijn minder populair vanwege de hogere kosten. Bovendien dragen Japanse verzekeraars vaak een groot deel van de commerciële aardbevingsrisico’s over aan Amerikaanse en Europese herverzekeraars om hun eigen risico te verlagen. Volgens de Insurance Database van GlobalData was de aardbevingsverzekering goed voor 18,2% van de algemene herverzekeringspremies in Japan in het jaar eindigend op 31 maart 2023.

Ampabathina vervolgt: “Naast de steun van het JER zal de winstgevendheid van vastgoedverzekeraars naar verwachting veerkrachtig blijven door frequente verhogingen van de premies van brand- en natuurgevarenverzekeringen, die goed zijn voor ongeveer 85% van de GWP van vastgoedverzekeringen.”  De General Insurance Rating Organization of Japan (GIROJ) evalueert periodiek de brandverzekeringspremietarieven om de duurzaamheid van de aardbevingsverzekeringsregeling te waarborgen. In 2018-23 verhoogde de GIROJ de premietarieven vier keer, wat de groei van de vastgoedverzekering in het land ondersteunt.

GlobalData voorspelt dat de Japanse propertyverzekeringssector zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6,1% van JPY3,4 biljoen ($ 26,7 miljard) in 2024 tot JPY4,3 biljoen ($ 38,8 miljard) in 2028, in termen van bruto geschreven premies (GWP). Verdere evaluatie van de premies zal naar verwachting worden gestart zodra de volledige impact van de aardbeving op het schiereiland Noto op zowel verzekeraars als herverzekeraars bekend is. De verliezen die herverzekeraars hebben geleden door de bovengenoemde aardbeving kunnen ook bijdragen aan premieverhogingen, waardoor de GWP-groei in 2024-25 wordt gestimuleerd. Ampabathina concludeert: “De lage blootstelling van Japanse propertyverzekeraars aan aardbevingsschade zal hen in staat stellen om verliezen te dragen ondanks de wijdverspreide materiële schade als gevolg van de aardbeving op het schiereiland Noto. Als gevolg hiervan zullen de Japanse propertyverzekeraars in 2024 naar verwachting stabiele vooruitzichten handhaven