GlobalData: Chinese propertyverzekeringssector zal tegen 2028 $ 67 miljard-grens overschrijden


Volgens data-analist GlobalData zal de Chinese propertyverzekeringsbranche  in de periode 2024-28 naar verwachting groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 12,1%, van CNY271 miljard ($ 40,5 miljard) in 2024 tot CNY428,3 miljard ($ 67,7 miljard) in 2028, uitgedrukt in bruto geboekte premies (GWP).

Uit de Insurance Database van GlobalData blijkt dat de Chinese propertyverzekeringssector in 2024 naar verwachting met 12,3% zal groeien, gesteund door positieve ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en een toename van de vraag naar brand- en opstalverzekeringen met meerdere risico’s als gevolg van frequente natuurrampen (NatCat).

Manogna Vangari, Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “De Chinese propertyverzekeringssector kende in 2023 een groei van 15,9% als gevolg van een grotere vraag naar polissen die NatCat-gebeurtenissen dekken, een groeiende vraag naar landbouwverzekeringen en investeringen in infrastructuurprojecten. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten in 2024, wat de groei van propertyverzekeringen zal ondersteunen.”

China is het grootste landbouwproducerende land ter wereld. Landbouwverzekeringen zijn het grootste product binnen het segment van propertyverzekeringen en zullen naar schatting groeien met 15,3% in 2024. De groei in landbouwverzekeringen zal worden ondersteund door een toegenomen frequentie van extreme klimaatomstandigheden zoals hittegolven en zware regenval in het land.

Vangari voegt hieraan toe: “Hervormingen in de regelgeving gericht op het stroomlijnen van online operaties en het verbeteren van het actuariële systeem van landbouwverzekeringen zullen helpen bij het verhogen van de vraag naar  landbouwverzekeringen en de groei van propertyverzekeringen ondersteunen.”

In mei 2023 vaardigde de Insurance Association of China nieuwe normen uit om de online werking van landbouwverzekeringen te uniformeren. De implementatie van nieuwe richtlijnen zal lokale regelgevende instanties en verzekeringsinstellingen helpen bij het sneller accepteren en afhandelen van claims en het verbeteren van het algehele beheer van landbouwverzekeringen.

In april 2023 kondigde de China Banking and Insurance Regulatory Commission bij wijze van proef nieuwe regels aan om het actuariële systeem voor landbouwverzekeringen te verbeteren. De regelgeving bepaalt actuariële regels met betrekking tot landbouwverzekeringen, die voornamelijk betrekking hebben op de samenstelling van premietarieven, retroactieve aanpassing van premietarieven en beoordeling van ontoereikende premiereserves. Bovendien moeten verzekeraars de premietarieven vaststellen op basis van actuariële beginselen voor schadeverzekeringen.

In dezelfde maand vroeg de toezichthouder verzekeraars om hun landbouwverzekeringsdekking en -producten uit te breiden, het afsluiten van landbouwgerelateerde verzekeringen en de afhandeling van schadeclaims efficiënter te laten verlopen en verzekeringsproducten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van boeren. Deze initiatieven zullen de groei van propertyverzekeringen ondersteunen.

Vangari vervolgt: “Multirisicoverzekeringen voor woning en industrie, brand- en natuurrampenverzekeringen en landbouw- en veepolissen zullen naar verwachting onder druk komen te staan door escalerende NatCat-schades. Voor deze polissen worden prijsstijgingen verwacht in 2024, wat de groei van de propertyverzekeringen zal ondersteunen.”

In oktober 2023 meldde het Emergency Management Ministry dat China tijdens de eerste negen maanden van 2023 enorme economische schades van $42 miljard heeft geleden als gevolg van natuurrampen zoals hevige regenval, catastrofale aardverschuivingen, ongewone hagelstormen en een reeks tyfoons. Verwacht wordt dat de toenemende NatCat-risico’s de vraag naar propertyverzekeringen in het land zullen aanwakkeren.

Bovendien zal de groei van onroerendgoedverzekeringen worden ondersteund door de toenemende bouwactiviteiten in het land. Tussen 2024 en 2027 is de overheid van plan om de infrastructuuruitgaven te verhogen met CNY924,2 miljard ($137 miljard). De Chinese bouwsector zal in 2024 naar verwachting een groei van 2,8% laten zien, gesteund door investeringen in ontwikkelingsprogramma’s, energie- en nutsvoorzieningen en infrastructuurprojecten. Vangari concludeert: “China’s propertyverzekeringssegment is klaar voor een sterke groei, gedreven door gunstige ontwikkelingen in de regelgeving, een toenemende vraag naar landbouwverzekeringen en groeiende bouwactiviteiten. Economische en geopolitieke onzekerheden en hoge NatCat schades blijven de komende vijf jaar echter grote uitdagingen voor propertyverzekeraars