GlobalData: Algemene verzekeringssector Taiwan zal tegen 2027 meer dan $ 11 miljard bedragen

De Taiwanese algemene verzekeringssector zal groeien met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6,4% van omgerekend $ 8,4 miljard in 2023 naar $ 11,3 miljard) in 2027 in termen van bruto geschreven premies (GWP), voorspelt data- en analysebedrijf GlobalData. Uit zijn Insurance Database blijkt dat de algemene verzekeringssector in Taiwan in 2023 naar verwachting met 6,2% zal groeien, gesteund door een toename van de verkoop van nieuwe auto’s en een stijgende vraag naar particuliere ziektekostenverzekeringen.

Aarti Sharma, Insurance Analyst bij GlobalData, licht toe: “De algemene verzekeringssector in Taiwan groeide in 2022 met 6,1% na een dubbelcijferige groei van 10,1% in 2021. Onzekere wereldwijde economische vooruitzichten en geopolitieke onzekerheden, evenals de verzwakking van de Taiwanese dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar, leidden tot een tragere groei van de sector in 2022. Verwacht wordt dat de sector de komende vijf jaar een vergelijkbare groeitrend zal vertonen, ondersteund door gunstige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overheidsinitiatieven.”

Motorrijtuigenverzekering is de belangrijkste branche in de Taiwanese algemene verzekeringssector, met een geschat GWP-aandeel van 50% in 2023. Er wordt een groei van 6,1% verwacht in 2023, ondersteund door een toename van de autoverkoop. Volgens Taiwan’s Directorate of Highways steeg de totale verkoop van voertuigen tussen januari en juli 2023 met 15% tot 277.216 eenheden, ten opzichte van 241.343 verkochte eenheden in dezelfde periode in 2022.

Recente ontwikkelingen in de regelgeving hebben ook de groei van de motorrijtuigenverzekering in het land ondersteund. In november 2022 publiceerde de Financial Supervisory Commission (FSC) bijvoorbeeld een wijziging op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor tweewielers. De wijziging omvatte een verzekeringsdekking voor micro-elektrische tweewielers (e-bikes). Verder heeft het ministerie van Vervoer en Communicatie (MOTC) met ingang van juni 2023 exploitanten van taxi’s en streekbussen verplicht een aansprakelijkheidsverzekering voor passagiers af te sluiten.  Dit zal ook de motorrijtuigenverzekeringssector ondersteunen, die naar verwachting zal groeien met een CAGR van 6,7% in de periode 2023-27.

Propertyverzekering is de op één na grootste algemene verzekeringslijn met een geschat GWP-aandeel van 18,9% in 2023. Brand- en natuurrampenverzekeringen zullen in 2023 goed zijn voor 80,7% van de totale premies voor opstalverzekeringen, omdat Taiwan gevoelig is voor natuurrampen zoals aardbevingen, aardverschuivingen en overstromingen. De groei in propertyverzekeringen wordt ook ondersteund door de commerciële bouwsector, die naar verwachting zal groeien met een jaarlijks gemiddeld groeipercentage van 3,5% in de periode 2024-2027. Als gevolg hiervan zal de propertyverzekering naar verwachting groeien met een CAGR van 6,1% over 2023-27.

Naar verwachting zal schadeverzekering PA&H (Personal Accident & Health) in 2023 goed zijn voor 10,3% van het GWP-aandeel. Er wordt een CAGR van 5,3% verwacht voor de periode 2023-27 als gevolg van het toegenomen gezondheidsbewustzijn na de pandemie. Stijgende medische kosten, beperkte dekking van de openbare gezondheidszorg en lange wachttijden ondersteunen de vraag naar particuliere ziektekostenverzekeringen in Taiwan.

De groei van de PA&H-verzekering in 2022 werd overschaduwd door hogere uitbetalingen van claims in voorgaande jaren, wat resulteerde in een hogere schadelast voor verzekeraars. Volgens de Insurance Database van GlobalData stegen de bruto claims van $391,2 miljoen) in 2021 naar $5.589,6 miljoen) in 2022, voornamelijk door de afwikkeling van claims voor COVID-19 gerelateerde polissen. Hierdoor stegen de brutovorderingen van de algemene verzekeringssector van 3,7 miljard dollar) in 2021 tot 10,3 miljard dollar) in 2022.Financal Lines, aansprakelijkheid, marine, luchtvaart en transit (MAT), en diverse andere  verzekeringen zullen naar verwachting goed zijn voor de resterende 20,7% van de GWP van de algemene verzekering in 2023.

Aarti concludeert: “Gunstige ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overheidsinitiatieven zullen naar verwachting zorgen voor duurzame groei in de Taiwanese algemene verzekeringssector. De toenemende economische en geopolitieke instabiliteit in combinatie met toenemende verliezen zal echter een uitdaging blijven voor verzekeraars.”