Global Maritime Issues Monitor 2022: milieuproblemen en geopolitiek bovenaan de agenda van maritieme leiders

Uit de vijfde jaarlijkse Global Maritime Issues Monitor blijkt dat senior maritieme besluitvormers geloven dat de maritieme industrie het meest beïnvloed zal worden door de decarbonisatie van de scheepvaart en nieuwe milieuregelgeving in het komende decennium. Tegelijkertijd worden geopolitieke kwesties en tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden steeds belangrijker als punt van zorg.

De Global Maritime Issues Monitor meet de temperatuur onder senior maritieme stakeholders over belangrijke kwesties die de sector de komende tien jaar waarschijnlijk zullen beïnvloeden, en de mate waarin de sector voorbereid is om ze het hoofd te bieden.

Uit het rapport, dat gezamenlijk is gepubliceerd door het Global Maritime Forum, Marsh en de International Union of Marine Insurers, blijkt dat de decarbonisatie van de scheepvaart en nieuwe milieuregelgeving voor het tweede jaar op rij als de meest impactvolle kwesties worden beschouwd. Geopolitieke spanningen en stijgende brandstofprijzen staan bovenaan de ranglijst. De sector voelt zich het minst voorbereid op autonomietechnologie en het falen of tekort aan infrastructuur.

Geopolitieke spanningen en de oorlog in Oekraïne bovenaan de ranglijst

Na de oorlog in Oekraïne zijn geopolitieke spanningen een van de grootste zorgen van de sector geworden. De paraatheid van de sector om deze spanningen het hoofd te bieden, wordt echter nog steeds als hoog beoordeeld. In vergelijking met de resultaten van vorig jaar is de verwachte impact van veranderende handelspatronen eveneens toegenomen. Omgekeerd vonden de respondenten dat de sector minder goed is voorbereid op storingen en tekorten in de infrastructuur.

“De maritieme industrie heeft een lange geschiedenis van disruptions  en onzekerheid. De relatieve paraatheid van de sector in het licht van de recente gebeurtenissen kan waarschijnlijk worden gekoppeld aan de jarenlange ervaring en het vermogen om te reageren op routeverstoringen en veranderingen in de geopolitieke omgeving, hoewel kwesties met betrekking tot de beveiliging van de toeleveringsketen een punt van zorg blijven”, aldus Marcus Baker, Global Head of Marine & Cargo, Marsh Specialty.

Waarschijnlijk ook als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de verstoringen op de energiemarkt, kwamen brandstofprijsstijgingen voor het eerst naar voren als het meest waarschijnlijke probleem voor de komende 10 jaar.

Decarbonisatie en andere milieuproblemen worden als het meest impactvol beschouwd

Kwesties in verband met decarbonisatie en klimaatverandering – decarbonisatie van de scheepvaart, nieuwe milieuregelgeving, het falen van de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering – blijven hoog scoren op het gebied van impact en waarschijnlijkheid. Voor het eerst is de mate van paraatheid van de sector op deze kwesties toegenomen.

“De bevindingen van dit jaar bevestigen de trend van vorig jaar: decarbonisatie is een topthema voor de maritieme industrie. Het ontkolen van de scheepvaart is een enorme uitdaging, maar het is bemoedigend om te zien dat het vertrouwen van de sector in zijn vermogen om deze uitdaging te overwinnen toeneemt”, aldus Richard Turner, president van de International Union of Marine Insurance.

Nieuwe milieuregels en het koolstofvrij maken van de scheepvaart werden weliswaar hoog ingeschat, maar daalden in 2021 van de eerste en tweede plaats naar respectievelijk de derde en vijfde plaats. Op de vraag om commentaar op de bevindingen van het onderzoek gaven veel waarnemers aan bezorgd te zijn dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, met zijn grote impact op het energieverbruik, de aandacht afleidt van klimaatkwesties, en niet alleen in de maritieme sector.

Menselijke duurzaamheid en personeelstekorten een punt van zorg

In de Global Maritime Issues Monitor van dit jaar wordt speciale aandacht besteed aan menselijke duurzaamheid in het maritieme personeelsbestand, gedefinieerd als waardigheid en respect voor elke mens binnen een organisatie en in de toeleveringsketens om het menselijk welzijn en ethische praktijken te waarborgen.

De respondenten werd gevraagd naar het belang van vijf duurzaamheidskwesties en hoe waarschijnlijk het was dat hun bedrijf strategieën zou implementeren om deze aan te pakken. In het algemeen werden de vijf kwesties hoog ingeschat, en iets lager in de waarschijnlijkheid dat bedrijven strategieën zouden implementeren om ze aan te pakken.

In het algemeen werd het aantrekken en behouden van talent gezien als het belangrijkste punt van de dieptestudie. Tegelijkertijd stond het op de een na laatste plaats wat betreft de verwachting dat bedrijven het zullen aanpakken. Tekorten aan arbeidskrachten en vaardigheden, een onderwerp uit het hoofdgedeelte van de enquête, steeg in impact en daalde in bereidheid.

“Industrieleiders raken meer betrokken bij de verbetering van de algemene menselijke duurzaamheid in de maritieme sector, met name wat betreft diversiteit, gelijkheid en inclusie. Dit tot een strategisch aandachtspunt maken is cruciaal als men de arbeidskrachten van vandaag en de toekomst wil aantrekken en behouden”, aldus Susanne Justesen, Project Director, Human Sustainability, Global Maritime Forum.

Voor meer informatie kunt u here de Global Maritime Issues Monitor 2022 downloaden.