Gemengd beeld voor Spaanse verzekeringsmarkt: D&O verzwakt, property verhardt


Verzekerde bedrijven en organisaties zeggen dat de Spaanse verzekeringsmarkt zich tijdens de recente renewalperiode heeft gestabiliseerd, maar op een niveau dat betekent dat ze veel meer voor hun dekking zullen blijven betalen dan een paar jaar geleden.Tekenen van een lossere markt in segmenten zoals cyber en D&O gingen echter gepaard met een enigszins verrassende verharding van de propertymarkt, als gevolg van de impact van de catastrofeschades in het afgelopen jaar.

Deelnemers aan de Spaanse tak van ons Risk Frontiers Europe onderzoek merken op dat de verhardende propertyverzekeringsmarkt dit keer begon aan de herverzekeringskant van de business. “We geloofden allemaal dat de weg naar beneden [naar een zachte markt] zou beginnen in 2022, maar het is volledig omgedraaid. De prijsstijgingen zijn zeer aanzienlijk”, zegt Ramón de la Vega, directeur Risicofinanciering bij Telefónica..

Daniel San Millán, voorzitter van de riskmanagementvereniging Igrea, zegt dat een deel van het probleem is dat verzekeraars de stijging in nat cat schades niet nauwkeurig kunnen modelleren. “Het lijkt erop dat verzekeringsmaatschappijen in de knel zitten omdat ze nog steeds niet weten hoe ze klimaatverandering moeten modelleren. Het is een industriebreed probleem en het maakt de markt gespannen.”

 Er zijn ook zorgen over een aantal specifieke verzekeringsprogramma’s die de markt weigert af te nemen, ondanks prijscorrecties in de afgelopen jaren.”Het is moeilijk om capaciteit te vinden voor afvalrecyclingsinstallaties en ik zou zeggen dat hetzelfde gebeurt met PI. Beide producten blijven duur,” zegt David González, director of risk and insurance bij bouwconcern Sacyr. “De markt heeft te sterke tariefstijgingen toegepast in bepaalde branches, met name D&O, PI en cyber. En wat nog erger is, de beschikbare capaciteit is drastisch beperkt”, voegt Lourdes Freiria toe, general director of risk and insurance bij bouwgroep Grupo San José.

“Een markt die het steeds moeilijker krijgt, is die voor terrorisme en political violence-verzekeringhen vanwege de 2022 claims,” zegt De la Vega. “Treaties zijn meerdere keren duurder geworden. Sommige maatschappijen zijn gestopt met het accepteren van dit risico “The market has applied rate increases that are too steep in certain lines, especially D&O, PI and cyber. And, what is worse, radically restricted available capacities,” added Lourdes Freiria, at construction group Grupo San José.

Aan de andere kant, zei hij, zijn lijnen die nog niet zo lang geleden extreem problematisch waren, de laatste tijd minder uitdagend.”De markt biedt meer D&O capaciteit en er is meer flexibiliteit en concurrentie tussen verzekeraars,” zei De la Vega.

“Wat betreft D&O is het redelijk om te denken dat bedrijven al een evenwicht hebben bereikt en binnen dat evenwicht zouden de dingen weer normaal moeten worden,” beaamde González.Een ander segment waar de situatie er minder slecht uitziet dan enkele maanden geleden is cyber, hoewel het nog steeds uitdagingen biedt voor kopers.

Aan de andere kant, zei hij, zijn buisnesslies die nog niet zo lang geleden extreem problematisch waren, de laatste tijd minder uitdagend .”De markt biedt meer D&O capaciteit en er is meer flexibiliteit en concurrentie tussen verzekeraars,” aldus De la Vega. “Wat betreft D&O is het redelijk om te denken dat bedrijven al een evenwicht hebben bereikt en binnen dat evenwicht zouden de dingen weer normaal moeten worden,” beaamt González. Een ander segment waar de situatie er minder slecht uitziet dan enkele maanden geleden is cyber, hoewel het nog steeds uitdagingen biedt voor kopers.”Ik zou zeggen dat er genoeg capaciteit in de markt is voor cyber. Het lijkt wat losser te zijn geworden. Maar welke bedrijven bieden dekking voor meer dan €7,5 miljoen? Verzekeraars die € 20 miljoen bieden, behoren tot het verleden”, aldus San Millán.

“We behouden een grote primaire cyberlaag in onze captive. Als verzekeraars zien dat je een deel van het risico op je neemt, willen ze met je in zee gaan. De prijzen zullen niet dalen. Ik denk dat ze zullen blijven stijgen. Maar we hadden een zeer goede en onverwachte verlenging van ons cyberprogramma. Ik heb goedkopere capaciteit gevonden, vooral voor de bovenste lagen,” voegt de Igrea-voorzitter eraan toe.

“De [cyber] markt heeft het acceptatieproces geprofessionaliseerd en probeert capaciteit toe te wijzen aan risico’s die er goed uitzien voor verzekeraars,” voegt De la Vega eraan toe. “We zijn onlangs in Londen geweest en hebben 20 verzekeraars ontmoet die capaciteit voor cyber aanboden. Sommige bedrijven bieden grotere primary layers  aan en over het algemeen verhogen ze de capaciteit.”