Geldmaat benoemt Mireille Huizenga tot Chief Risk Officer

Geldmaat heeft Mireille Huizenga per 1 juni a.s. benoemd tot Chief Risk Officer. De organisatie die ervoor zorgt dat contant geld in Nederland beschikbaar en bereikbaar blijft, heeft met de komst van Huizenga een vierde directeur aan het directieteam toegevoegd. Huizenga heeft rijke ervaring in riskmanagement en -directiefuncties in de financiële sector.

Geldmaat beoogt in 2023 een vergunning als afwikkelonderneming te krijgen en zal worden getoetst op integere en beheerste bedrijfsvoering. Als Chief Risk Officer zal Huizenga het Risk & Compliance Framework verder definiëren en stuurt zij de tweede lijn Riskmanagement en Compliance aan. Ook de afdeling Legal valt onder haar verantwoordelijkheid.Zij werkte sinds 2019 als directeur Governance Riskmanagement & Compliance bij incasso-onderneming Vesting Finance. De jaren daarvoor bekleedde zij interim managementsfuncties Risk & Compliance bij verschillende verzekeraars.

Victor de Wolff, CFO van Geldmaat, is zeer content met de komst van Huizenga: “Haar brede ervaring in de financiële sector en specifiek in management Risk en Compliance heeft voor ons veel toegevoegde waarde. Wij zijn een dynamische organisatie die zich verder ontwikkelt van een logistieke cashdienstverlener op de achtergrond naar een financiële dienstverlener onder toezicht, zichtbaar in de samenleving met grote verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid en bereikbaarheid van contant geld. Bij die ontwikkeling past een gedegen inrichting van riskmanagement en met de benoeming van Mireille Huizenga hebben we daar nu tot op het hoogste niveau in de organisatie invulling aan gegeven. Haar specifieke kennis en inzicht helpen ons hierin nu en in de toekomst onze verantwoordelijkheid te nemen.”

Met de komst van Mireille Huizenga kent het directieteam een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen. Geldmaat hecht aan diversiteit en inclusie in alle geledingen van de organisatie. “We willen graag dat de man/vrouw-verhouding in onze organisatie in balans is, zeker op bestuurlijk niveau. Sinds 2022 is onze raad van commissarissen wat dat betreft in evenwicht en we zijn er trots op dat dit nu ook geldt voor het directieteam.”