GDV stelt D&O-statistieken naar beneden bij; schaderatio daalt aanzienlijk in 2021 naar 41%


De verzekeringsbranche heeft nieuwe cijfers gepresenteerd over aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen voor de jaren 2017 tot en met 2021. De door D&O verzekeraars betaalde schadevergoedingen uitkeringen en dus ook de schaderatio na afwikkeling werden in de vorige GDV statistieken te hoog opgegeven. De reden hiervoor was een onjuiste rapportage door een  van de verzekeraarsleden.

Volgens de nu gecorrigeerde cijfers lag de schaderatio na afwikkeling  bij D&O-verzekeringen in 2017, 2018 en 2020 tussen de 73 en 99%. Rekening houdend met standaard marktkosten zullen de bedrijven in deze jaren waarschijnlijk schade hebben geleden, maar in 2019 en 2021 winst maken.

Voor 2021 staan tegenover het premie-inkomen van 401 miljoen euro voordelen van 186 miljoen euro. De schadequote na afwikkeling bedroeg 41% (vorig jaar: 87%). In vergelijking met het voorgaande jaar zijn de premie-inkomsten met 21% gestegen, wat aanzienlijk meer is dan de stijging van de uitkeringen (+2%).

Extra plausibiliteitscontroles ingevoerd om fouten te voorkomen

GDV controleert zijn statistieken door middel van plausibiliteitscontroles.  Op die manier kunnen fouten worden opgespoord en gecorrigeerd. Om de D&O-statistieken verder te verbeteren en mogelijke fouten in de toekomst eerder op te sporen en te vermijden, heeft GDV nu extra plausibiliteitscontroles ingevoerd. Daartoe vraagt de vereniging haar leden nu om twee aanvullende parameters. Foutieve informatie over uitkeringen en schikkingsresultaten bij aansprakelijkheidsverzekeringen voor managers kunnen zo nog beter worden opgespoord. 

Minder aansprakelijkheidsclaims, maar steeds hogere claims tegen managers

Het aantal zaken bij D&O verzekeringen is de afgelopen jaren gedaald, maar de claims worden gemiddeld wel aanzienlijk hoger: terwijl verzekeraars in 2017 ongeveer 5.900 claims hadden afgehandeld en daarvoor gemiddeld zo’n 30.000 euro betaalden, kostten vorig jaar zo’n 2.300 claims gemiddeld bijna 81.000 euro per stuk. Vooral na faillissementen worden beheerders regelmatig geconfronteerd met zeer hoge schadeclaims: Volgens een GDV-analyse uit 2020 van 368 D&O-claims na faillissementen moeten de verantwoordelijken gemiddeld bijna zeven miljoen euro uit hun privévermogen betalen.

Uiteindelijk blijkt een groot deel van de vorderingen in de dure en lange rechtszaken onterecht: In een derde van de door GDV onderzochte faillissementen waren de beheerders helemaal niet aansprakelijk; in geen enkel geval moesten de vorderingen volledig worden betaald. In plaats daarvan moesten de beheerders gemiddeld ongeveer 140.000 euro schadevergoeding betalen, d.w.z. slechts twee procent van de oorspronkelijke vordering.