GDV: Gematigde resultaatsverwachtingen van Duitse verzekeraars

Duitse verzekeraars beoordelen hun huidige winstsituatie slechter dan een jaar geleden. Dit blijkt uit de huidige Ifo Business Survey voor de verzekeringssector.De oorlog in Oekraïne, de hoge energie- en grondstofprijzen, knelpunten in de bevoorrading en de algemene toename van de economische onzekerheden maken bedrijven voorzichtig bij de beoordeling van hun situatie.

“Slechts 15% van de ondervraagde bedrijven noemde hun inkomstensituatie in de zomer nog gunstig”, aldus GDV-chef Jörg Asmussen. Vorig jaar was dat nog 22%. Daarentegen sprak 72% (vorig jaar: 65%) van de respondenten van een slechts bevredigende situatie.”De oorlog in Oekraïne, de hoge energie- en grondstofprijzen, knelpunten in de bevoorrading en de algemene toename van de economische onzekerheden maken dat bedrijven hun situatie voorzichtig inschatten”, verklaarde Asmussen..

Winstverwachtingen in levensverzekeringen negatiever

In de levensverzekeringssector is de beoordeling van de huidige winstsituatie verslechterd. Hoewel een duidelijke meerderheid (75%) van de bedrijven hun huidige situatie nog steeds als bevredigend omschreef (vorig jaar: 74%), beoordeelde slechts 21% (vorig jaar: 26%) van de ondervraagde bedrijven hun situatie als gunstig.

De winstverwachtingen voor de komende drie jaar waren ook duidelijk negatiever bij levensverzekeringen. “Het aandeel bedrijven dat verwacht dat hun winstsituatie op middellange termijn zal verbeteren, daalde van 40 naar 19%”, aldus Asmussen. Met 71% (vorig jaar: 50%) verwachtten meer bedrijven dat hun ontwikkeling gelijk zou blijven. Tegelijkertijd bleef het percentage bedrijven dat slechte winstvooruitzichten verwacht ongewijzigd op 10%.

Bij de schadeverzekeraars daalde het percentage bedrijven dat de huidige omzetsituatie als goed beoordeelt van een reeds lage 6% naar slechts 1%. Tegelijkertijd beschrijven echter minder bedrijven de status quo als ongunstig en meer als bevredigend.Aan de andere kant bleef het aandeel bedrijven waarvan de winstverwachtingen ten opzichte van de huidige situatie opwaarts bewegen, toenemen (58%, voorheen 53%), maar ook het aandeel bedrijven met pessimistische verwachtingen (7 na voorheen 1%). Het aandeel ongewijzigde verwachtingen daalde van 46 naar 35%.