Gallagher Re waarschuwt voor beschadigde relaties na afgelopen renewalperiode


Analisten van Gallagher Re hebben gewaarschuwd dat veel van de zwaar bevochten positieve resultaten voor herverzekeraars bij de recente 1 januari-renewals ten koste kunnen zijn gegaan van de klantrelaties omdat deze hierdoor mogelijk beschadigd zijn geraakt.  

In zijn rapport over afgelopen renewals merkte de herverzekeringsmakelaar op dat de recente 1/1 periode “zeer gespannen” was met onderhandelingen die “zeer laat” liepen omdat herverzekeraars over het algemeen weigerden flexibiliteit te tonen.  Maar hoewel dit kan hebben geleid tot betere prijzen en voorwaarden voor herverzekeraars, kan het volgens Gallagher Re ook “het vertrouwen van sommige kopers in het herverzekeringsproduct hebben verminderd”. 

De Europese propertymarkt  werd gezien als de meest gespannen branche bij de afgelopen renewals, die onder druk stond door orkaan Ian, evenals de hoge inflatie en de groeiende vraag naar catastrofecapaciteit. Via onderhandelingen in november en december meldde Gallagher Re dat Europese klanten uiteindelijk vooral ingingen op de verzoeken van herverzekeraars.”De Europese propertymarkt heeft in twee maanden tijd een neerwaartse cyclus van tien jaar weer op gang gebracht”, aldus de analisten. 

In het algemeen heeft deze aanpak de Europese marktaandelen van de verschillende wereldwijde herverzekeringsmarkten in veel grotere mate doen verschuiven dan bij eerdere verlengingen, waarbij veel traditionele Europese markten hiervan hebben geprofiteerd. Ondanks inflatiegedreven verhogingen in contanten op programma’s die vaak al een tweecijferige procentuele stijging vertegenwoordigden, stegen de meeste ordervoorwaarden van katalysatoren – zelfs voor schadevrije dekkingen – met ten minste nog eens een risicogecorrigeerde stijging van midden 20 % tot laag 40 % voor contracten die belangrijke gevaren dekken. 

“De herverzekeraars aanvaardden dat ze bestaande relaties zouden verliezen en waren vastbesloten om deze veranderingen door te voeren, gedreven door hun eigen interne druk van slechte resultaten uit het verleden en beperkte capaciteit voor Euro wind, vaak beïnvloed door de beperkte beschikbaarheid van Retro-dekking”, aldus Gallagher Re: “andere herverzekeraars waren bereid een stapje extra te doen, maar alleen tegen een prijs.” 

Volgens analisten toonden herverzekeraars echter weinig of geen flexibiliteit ten aanzien van deze benchmarks en hielden de markten tot het einde toe vast aan hun posities en dwongen zij vaak tot herstructurering van de programma’s. De vrees voor beperkte capaciteit voor belangrijke risico’s zoals Europese windenergie en het onvermogen van herverzekeraars om aan extra capaciteitsaanvragen te voldoen, werd echter niet bewaarheid, aangezien veel herverzekeraars bereid waren hun capaciteit uit te breiden, maar alleen tegen de juiste prijs voor nieuwe toplaagcapaciteit en vaak met een beperkte dekking. Ook het feit dat sommige herverzekeraars in de eerste weken van het verlengingsproces aandrongen op beperking van de cat-dekking tot met name genoemde risico’s, bleef uit, maar vormde wel een belangrijk obstakel.