Fysiek Adfiz Zakelijk Platform 2021 op22 september in Nieuwegein in teken van het Hybride werken na corona

Woensdag 22 september staat het Adfiz Zakelijk Platform 2021 op het programma; dit jaar in het teken van ‘Hybride werken na corona’. “We gaan in gesprek met Suzanne Berends, directeur NLG Arbo worden  diverse expertsessies aangeboden. Daarnaast is dit evenement de kans om weer eens bij te praten met collega Adfiz-leden, ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen”, aldus Adfiz

Waar thuiswerken in het verleden maar moeizaam van de grond kwam, zijn we anno 2021 niet anders gewend en wordt (deels) thuiswerken als positief ervaren. Naar verwachting blijven medewerkers deels thuiswerken en worden kantoren meer ontmoetingsplaatsen. Wat betekent dit op het gebied van Arbo? Wat is het belang van afspraken daarover? En hoe verzeker je dit?. De  verschillende expertsessies gaan over verduurzamen binnen de zakelijke markt, Digital Operational Resilience Act (DORA) en de juridische kant van corona.De partners van dit Zakelijk Platform zijn DAS en Avéro Achmea.

Corona-proof naar het platform

Om het Zakelijk Platform veilig te kunnen organiseren, maken we voor de toegang gebruik van de CoronaCheck-app. Met de app bewijs je dat je gevaccineerd bent, dat je negatief op corona getest bent of dat je recent al corona gehad hebt. Alle informatie over de CoronaCheck-app en het downloaden is te vinden op: www.coronacheck.nl. Bij binnenkomst wordt de app gecontroleerd en moet je je handen desinfecteren. Mocht je de app (nog) niet hebben dan kan je ook een papieren bewijs meenemen. Na controle en akkoord word je toegelaten tot de locatie waarbij de 1,5 m regel vervalt, maar waarbij men wel op gepaste afstand van elkaar blijft. Uiteraard wordt alle catering corona-proof aangeboden. En natuurlijk blijft ook gelden ‘bij klachten, blijf thuis’.

De bijeenkomst wordt van 12.30 tot 20.00 uur gehouden in Green village, Nieuwegein.

Plenair


Prinsjesdag 2021- inmiddels is het traditie dat Hoffelijk je op het Zakelijk Platform volledig bijpraat over wat hun inhoudelijke specialisten is opgevallen in de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Je krijgt inzicht in welke maatregelen het meest relevant zijn voor het vakgebied en welke impact ze hebben op je dagelijkse adviespraktijk.

Hybride werken na corona – sommigen verwachten dat medewerkers deels blijven thuiswerken en dat kantoren meer ontmoetingsplaatsen worden. Wat betekent dit op het gebied van Arbo? Wat is het belang van afspraken daarover? En hoe verzeker je dit? Wij gaan hierover in gesprek met NLG Arbo-directeur Suzanne Berends.

Expertsessies


Klimaatrisico’s: (hoe) te verzekeren? – Voor de watersnood in Limburg en Brabant past de overheid de Wts nog ruimhartig toe. Tegelijkertijd waarschuwt het kabinet ervoor dat verzekerbare schades in de toekomst niet opnieuw onder de Wts zullen vallen. In deze expertsessie gaat het Verbond van Verzekeraars in op de vraag welke klimaatrisico’s wel en niet verzekerbaar zijn en wat dat voor jouw klanten betekent. Meer info

Goed werkgeverschap en corona: vaccinaties en hybride werken – Hoe ga je om met medewerkers die zich niet willen laten vaccineren? Wat doe je met medewerkers die niet naar kantoor willen komen zolang niet alle collega’s zijn gevaccineerd? In deze expertsessie gaat DAS in op onderwerpen als de rechten van je medewerker en hoe die zich verhouden tot je zorgplicht. Meer info

Digitale weerbaarheid: wat betekent de Europese DORA wetgeving voor jou – Begin 2023 treedt de Verordening digitale operationele weerbaarheid (DORA) in werking. Hiermee wil Europa de digitale weerbaarheid van ondernemingen in de financiële sector verbeteren. In deze expertsessie gaan de AFM én een collega-adviseur in op wat dit voor je adviespraktijk betekent.