Friss: Meer claims, minder verzekeringsfraude in 2022

In het licht van de laatste statistieken van FRISS blijft de dalende trend in verzekeringsfraude een goede ontwikkeling. De cijfers van het Verbond tonen dat het aantal frauduleuze claims in 2022 aanzienlijk is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Wat echter bijzonder intrigerend is, is dat FRISS ziet dat de daling van het aantal frauduleuze claims nog groter is wanneer deze proportioneel wordt bekeken: er zijn meer claims ingediend, waaruit minder fraude werd gevonden. 

Richard Bakker, Head of Data Science bij FRISS, legt uit: “Tijdens Corona was er een duidelijke dip te zien in het aantal schademeldingen. In 2022, toen iedereen weer het huis uit mocht, zijn er fors meer claims ingediend dan in 2021. Uiteindelijk bleek echter een kleiner percentage uiteindelijk fraude. Dit duidt op een positieve verschuiving in de strijd tegen verzekeringsfraude. Een strijd die FRISS ook aan het hart gaat en volledig aansluit bij onze missie om verzekeringen eerlijker te maken.” 

Wees voorbereid 

“De statistieken van FRISS wijzen verder op een bijzonder intrigerende periode in februari 2022,” vervolgt Bakker. “Deze periode werd gekenmerkt door een sterke stijging van het aantal schadeclaims als gevolg van de impact van drie opeenvolgende stormen in Nederland binnen een tijdsspanne van slechts zes dagen: Dudley, Eunice en Franklin. Deze buitengewone opeenvolging van weersomstandigheden resulteerde in een scherpe piek in verzekeringsclaims. Laten we dit als voorbeeld nemen om onszelf te wapenen wanneer er nieuwe stormen over ons land razen – wat gezien de klimaatveranderingen helaas steeds vaker zal gebeuren.” 

Richard Bakker