Franse Verzekeraars hebben de regering voorstel gedaan van een ‘anti-inflatiepakket’ voor verzekerde

Tijdens een bijeenkomst op het ministerie van Economie, Financiën en Industrie hebben Franse verzekeraars toegezegd hun uiterste best te doen om  de stijging  van de gemiddelde premies voor de verzekering van het dagelijks leven in Frankrijk binnen de perken te houden. In dit kader hebben ze collectieve maatregelen uitgewerkt om de koopkracht van jonge werkzoekenden te behouden: een korting van € 100 op hun autoverzekeringscontract en de verlenging van het ziekteverzekeringscontract van hun ouders. Op korte termijn wordt samen met alle stakeholders, onder auspiciën van de minister, gewerkt aan het aanpakken van de wortels van de inflatie in reparatiekosten na een auto-ongeluk.

Andere maatregelen, verzekeraar voor verzekeraar, zullen dit ‘anti-inflatiepakket’ versterken. Bijvoorbeeld het blokkeren van bijdragen voor bepaalde instapcontracten of het uitbetalen van financiële steun. Op korte termijn zal onder auspiciën van de minister met alle belanghebbenden worden gestart om de wortels van de inflatie van de reparatiekosten na een auto-ongeluk aan te pakken en om evoluties voor te stellen. De doelstellingen van dit werk zijn het bevorderen van de circulaire economie en het gebruik van hergebruikte onderdelen, en het vereenvoudigen van het leven van polishouders door het elimineren van de groene kaart.

Sinds het begin van het jaar heeft Frankrijk een opeenvolging van grote klimatologische gebeurtenissen meegemaakt, van hagel tot droogte en stormen, die 1,4 miljoen claims veroorzaakten voor een geschatte kostprijs van 5,2 miljard euro. Tegelijkertijd exploderen de reparatiekosten als gevolg van inflatie, van de voorruit tot de dakpan, waarvan de kosten met ongeveer 30% stijgen. Ondanks deze moeilijke context mobiliseren verzekeraars zich om de portemonnee van de Fransen zoveel mogelijk te beschermen.

Na de vergadering van 20 september 2022 tussen Bruno Le Maire, minister van Economie, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit en vertegenwoordigers van de sector, verbinden de verzekeraars zich ertoe al het mogelijke te doen om de evolutie van de gemiddelde dagelijkse verzekeringspremies van Fransen onder inflatie over 2022 en 2023. De mobilisatie van verzekeraars via collectieve en individuele maatregelen zal ertoe bijdragen dat de evolutie van de INSEE-prijsindex voor verzekeringen in 2022 en 2023 onder de inflatie blijft.

Florence LUSTMAN, President van France Assureurs, licht toe: “Het jaar 2022 zal ongetwijfeld een ‘annus horribilis’zijn in termen van natuurrampen. Bovendien zien we sinds enkele maanden een explosie in de kosten van het herstellen van claims als gevolg van de inflatie in de kosten van materialen en vervangende onderdelen. In dit kader staan verzekeraars naast hun verzekerden om deze moeilijke periode door te komen. Dat is de betekenis van de voorstellen die we vandaag openbaar maken om de koopkracht van de Fransen te verdedigen. Wij vinden dat het ook nodig is om de structurele oorzaken van reparatiekosteninflatie aan te pakken, bijvoorbeeld door het gebruik van herbruikbare onderdelen te stimuleren en meer in het algemeen de ontwikkeling van de circulaire economie, die in ons land nog te slecht gestructureerd is. Ook is het noodzakelijk om de inmiddels verouderde groene kaart aan te passen.”