Fitch verwacht in 2022 afkalvende premieverhogingen

De schadeverzekeringssector blijft goed gekapitaliseerd, maar zal de premieverhogingen  in 2022 zien afkalven, zegt Fitch Ratings Inc. De  sectorvooruitzichten voor de Amerikaanse schadeverzekeringssector zijn neutraal voor 2022, aldus Fitch, dat eraan toevoegt dat verzekeraars werden geholpen door sterke aandelenkoersen  om de aanhoudende lage rendementen gedeeltelijk te compenseren. De premieverhogingen bedroegen de afgelopen zeven kwartalen gemiddeld 10% tot het einde van het derde kwartaal van 2021, waarin een stijging van 8,9% werd genoteerd.

De stijgingen waren het sterkst  in slecht presterende segmenten, waaronder property, auto en aansprakelijkheid. Fitch verwacht dat “de omvang van de tariefstijgingen naar verwachting zal afnemen, maar tot en met 2022 positief zal blijven.” Hoewel het tempo van de opwaartse prijsbeweging aan het “temperen” is, blijft er genoeg momentum over voor een gematigde verbetering van de gecombineerde ratio van de sector tot naar schatting 97% in 2022.

De lage rentetarieven bleven de groei beperken, “maar positieve beleggingswinsten als gevolg van de waardestijging van de aandelenmarkten hebben de nettowinst verder gestimuleerd en het overschot van de polishouders van de sector naar een nieuw recordniveau gebracht,” aan het einde van het derde kwartaal.De kapitaalpositie van de schadeverzekeringssector is de afgelopen twee jaar verbeterd en het overschot van polishouders is sinds eind 2018 met meer dan 30% gestegen tot $ 988 miljard op 30 sept. 2021, waardoor het verliezen kan onderhouden.

De kapitaalkracht van de sector en individuele verzekeraars biedt ondersteuning tegen grote verliesgebeurtenissen of een combinatie van ongunstige gevallen die kunnen voortvloeien uit catastrofes, onrust op de economische en beleggingsmarkten en ongunstige schade-ervaringen,” zei Fitch.

Het ratingbureau zegt dat het van mening is dat “een bredere negatieve verandering in de vooruitzichten voor de sector en de ratings van bedrijven hoogstwaarschijnlijk een samenloop van grote ongunstige gebeurtenissen zou vereisen, zoals catastrofes, beleggingsverliezen, prijsstellingsfouten, reservetekorten of een andere pandemie die de kapitaalniveaus in korte tijd verlagen”.