Fitch Ratings: Wereldwijde sectorvooruitzichten van herverzekeraars en de Londense markt bijgesteld naar ‘Neutraal’


 Fitch Ratings heeft zijn vooruitzichten voor de mondiale herverzekerings- en Londense marktsector bijgesteld van ‘verbetering’ naar ‘neutraal’, als gevolg van de toegenomen risico’s door de stijgende inflatie van claims, de volatiliteit op de financiële markten en het afnemende prijsmomentum.

Het wereldwijde ratingbureau zegt: “Toen we de vooruitzichten in 2021 voor het laatst bijwerkten, verwachtten we dat hogere premieniveaus en een sterke opleving van de economische activiteit de financiële prestaties aanzienlijk zouden verbeteren. Hoewel de premies nog steeds stijgen, zijn ze begonnen af te kalven. Beide markten zouden in 2022 nog steeds een sterke winst moeten boeken, maar we verwachten niet langer dat de financiële prestaties aanzienlijk zullen verbeteren, omdat we denken dat het voor bedrijven erg moeilijk zal zijn om premieverhogingen boven de inflatie te realiseren.”

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft een aantal van de negatieve macro-economische trends waarmee herverzekeraars en de Londense markt te maken hebben, verergerd. De stijgende inflatie, die de claimkosten al opdreef, is versneld. De toegenomen volatiliteit op de financiële markten heeft geleid tot hogere wettelijke kapitaalvereisten en – in sommige gevallen – tot beleggingsverliezen als gevolg van een grotere kredietspreiding en lagere aandelenwaarderingen. De druk op de economische groei kan de vraag naar verzekerings- en herverzekeringsdekking doen afnemen.

De korte-termijnactiviteiten hebben nu al te lijden onder de hogere inflatie van schadeclaims, waarbij de reparatiekosten voor gebouwen en voertuigen snel stijgen. Verzekeraars en herverzekeraars kunnen wellicht hun premies dienovereenkomstig verhogen, maar naarmate de hoge inflatie langer aanhoudt, zullen er reservetekorten ontstaan bij long-tailactiviteiten. Schadeclaims in verband met lonen en ziektekosten nemen toe, net als de kosten van rechtszaken, en wij verwachten dat verzekeraars en herverzekeraars als gevolg daarvan hogere voorzieningen zullen moeten aanleggen.

 Voor de wereldwijde herverzekeringsmarkt en de Londense markt is de oorlog zelf een middelgrote catastrofe, die vooral gevolgen heeft voor gespecialiseerde verzekeringen zoals luchtvaart, zeevaart, politiek risico, handelskrediet en cyberverzekering. Fitch verwacht dat verzekeraars en herverzekeraars in de meeste gevallen alleen te maken zullen krijgen met een daling van de winst en niet met een daling van het kapitaal, en verwacht geen wezenlijke gevolgen voor de ratings. Niettemin is het mogelijk dat de frequentie en de ernst van de verliezen als gevolg van natuurrampen hoger blijven en de winstgevendheid van de markt verminderen.

Volgens Fitch zouden verschillende factoren de kredietprofielen van wereldwijde herverzekeraars en verzekeraars op de Londense markt moeten beschermen tegen een stijgende inflatie van claims, volatiliteit op de financiële markten en een afnemend prijsmomentum, waardoor de sectorvooruitzichten ‘Neutraal’ worden ondersteund. De kapitalisatie is zeer sterk, hersteld van de pandemische verliezen van 2020, en het acceptatiebeleid blijft gedisciplineerd.

Fitch verwacht dat de financiële prestaties van de Londense markt zullen blijven profiteren van de maatregelen voor performance-managementactiviteiten  r van Lloyd’s of London. Op termijn zouden hogere rentetarieven om de hoge inflatie tegen te gaan, kunnen leiden tot hogere beleggingsinkomsten, waardoor het effect van de inflatie van de claims op de algehele winstgevendheid van verzekeraars en herverzekeraars deels zou worden gecompenseerd.