Fitch Ratings: Verzekeringstechnische marges van herverzekeraars zullen naar verwachting verbeteren in 2023

Fitch Ratings heeft een rapport uitgebracht waarin wordt de verwachting wordt uitgesproken dat de verzekeringstechnische marges van herverzekeraars na retrocessie in 2023 gemiddeld met 4 procentpunten zullen toenemen. Het ratingbureau merkte op dat de wereldwijde herverzekeringsindustrie tijdens de renewals van januari 2023 een kantelpunt bereikte, omdat hun onderhandelingspositie ten opzichte van hun cedenten aanzienlijk in het voordeel van de herverzekeraars verschoof.

Fitch voegt eraan toe dat met name de businesslines property en specialty lines in een harde markt terechtkwamen.” “Harde property & specialtymarkten, de ongeëvenaarde samenloop van seismische verschuivingen in de macro-economische omgeving, grote geopolitieke onzekerheid, aanhoudend hoge claims voor natuurrampen en capaciteitsbeperkingen leidden tot een scherpe stijging van de premies en, even belangrijk, een aanscherping van de voorwaarden die zelden eerder in deze markt zijn gezien.”

Fitch zei dat premieverhogingen van 20%-60% werden waargenomen in de meeste propertymarkten, die gedurende 2021 en 2022 waren getroffen door natuurrampen. Na orkaan Ian verdubbelden de prijzen in de VS zelfs.  Ondertussen gingen de retrocessieprijzen eendrachtig omhoog, waarbij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne leidde tot prijsstijgingen van 50% of meer in getroffen specialty lines, zoals politiek risico en luchtvaart.

Fitch merkt op: “Wij schatten dat de totale boekhoudkundige kapitaalbasis van de herverzekeraars in 2022 met ongeveer 15% is gedaald, grotendeels door afwaarderingen op hun vastrentende portefeuilles als gevolg van de stijgende rente.

“Dit heeft waarschijnlijk de acceptatiediscipline van de herverzekeraars versterkt, ondanks het feit dat de hogere rente een neutrale tot positieve impact heeft op het economische en wettelijke kapitaal in 2022.”

Het ratingbureau handhaaft zijn ‘neutrale’ sectorvooruitzichten voor de wereldwijde herverzekeringssector, omdat het opmerkt dat deze visie een evenwicht biedt tussen sterkere acceptatiemarges en risico’s in verband met macro-economische onzekerheid, hoge claiminflatie en toenemende claims voor natuurrampen als gevolg van klimaatverandering.