Fitch Ratings: Nederlandse verzekeraars boeken solide resultaten in een stabiliserende bedrijfsomgeving


Grote Nederlandse verzekeraars hebben solide resultaten geboekt in de eerste helft van 2023; ze zijn erin geslaagd om het effect van de hoge inflatie in kernverzekeringsonderdelen te compenseren door prijsverhogingen en hebben in grote lijnen stabiele verzekeringstechnische resultaten behaald, meldt Fitch Ratings.

Het inflatiecijfer in Nederland piekte in de tweede helft van 2022, sindsdien bevindt het zich in een desinflatoire trend, waardoor de druk op verzekeringspremies en -kosten afneemt, stelt Fitch. De grotere stabiliteit van de financiële markten in eerste helft van  2023 en de iets lagere lange rente ondersteunden de beleggingsresultaten van verzekeraars. De Solvency II-ratio’s van toonaangevende Nederlandse verzekeraars ontwikkelden zich wisselend, maar bleven eind juni zeer sterk.

Volgens het rapport bleef de kredietkwaliteit van vastrentende en hypotheekportefeuilles hoog en stabiel met zeer lage bijzondere waardeverminderingen – een factor die ook de beleggingsresultaten ondersteunde. Analisten waarschuwen echter dat de waarderingen van vastgoedbeleggingen onder druk staan door hogere rentetarieven, wat voor de meeste verzekeraars heeft geleid tot gematigde afwaarderingen van de reële waarde.

Fitch heeft ook opgemerkt dat de claims die door kredietverstrekkers zijn ingediend bij het Nationale Hypotheek Garantie (NHG) fonds op een zeer laag niveau zijn gebleven in deze periode. Er was slechts een kleine stijging in de claimratio in het tweede kwartaal van 2023, wat al met al duidt op de aanhoudend sterke prestaties van de Nederlandse woninghypotheekmarkt.De wanbetalingspercentages en NHG-uitkeringen zouden in de komende kwartalen verder kunnen stijgen als gevolg van de economische onzekerheid en een zachtere Nederlandse huizenmarkt.

“Fitch verwacht dat een eventuele verslechtering beperkt zal blijven en geen significante invloed zal hebben op de kwaliteit en prestaties van de woninghypotheekportefeuilles”, aldus de analisten, die  ook merkten dat de toepassing van IFRS 17 een positief boekhoudkundig effect heeft gehad door het verdisconteringseffect, en merkten op dat dit geen invloed zal hebben op de belangrijkste prestatie-indicatoren of strategie van verzekeraars. Daarnaast hebben premieverhogingen, betere beleggingsresultaten en redelijk gunstige weersomstandigheden de gecombineerde ratio’s in de periode ondersteund.