Fitch Ratings: Nat Cat claims en inflatie zorgen voor dubbelcijferige premiestijging van herverzekering

De herverzekeringspremies voor schadeverzekeringen (P&C) zullen bij de komende renewals in januari 2023 met meer dan 10% stijgen, aldus Fitch Ratings Inc. De premieverhogingen zullen het meest uitgesproken zijn in regio’s die dit jaar het zwaarst getroffen zijn door natuurrampen, waaronder Florida, Australië en Frankrijk..

Verzekerde schades van ongeveer $ 120 miljard  dit jaar en de toenemende frequentie en omvang van natuurrampschadeclaims zijn de drijvende kracht achter de dubbelcijferige tariefstijgingen, aldus de nota. De orkaan Ian heeft naar schatting tussen de $ 35 en 55 miljard dollar aan verzekerde claims veroorzaakt, waardoor het een van de duurste natuurrampen ooit was. Stijgende prijzen en hogere herbeleggingsopbrengsten zullen de effecten van de stijgende schade-inflatie en de lagere waarde van de activa helpen compenseren. Fitch voorspelt daarom een globaal stabiele onderliggende winstgevendheid voor de wereldwijde herverzekeringssector in 2023 en handhaaft zijn neutrale fundamentele sectorvooruitzichten.

De herverzekeringscapaciteit voor property-catastroferisico’s zal in 2023 onder druk komen te staan omdat de selectieve instroom van kapitaal van bestaande of nieuwe risicodragers meer dan gecompenseerd zal worden door gedeeltelijke of volledige terugtrekkingen door andere herverzekeraars, aldus Fitch. “De beperkte retrocessiecapaciteit zal extra opwaartse druk uitoefenen op de premies voor property cat en er worden strengere voorwaarden verwacht, waaronder een verschuiving naar de dekking van bepaalde risico’s, hogere retenties voor de verzekeraar en lagere limieten”.

“Niettemin geloven wij dat de vraag naar herverzekering van propertycatastrofedekkingen tijdens het renewalseizoen van 2023 in grote lijnen zal worden voldaan, behalve in Florida,” aldus Fitch. Specialty lines of business zoals marine en luchtvaart die zijn beïnvloed door de oorlog in Oekraïne zullen ook ‘aanzienlijke’ premieverhogingen zien, aldus Fitch.

 De premies voor cascoherverzekeringspremies zullen ook stijgen als gevolg van de prijsinflatie voor reserveonderdelen, maar de stijgingen voor aansprakelijkheidslijnen zouden gematigder moeten zijn omdat er meer herverzekeringscapaciteit naar dit deel van de markt gaat, aldus de nota. “De schade-inflatie moet nog worden opgedreven door sociale of algemene inflatie, maar we verwachten dat dit in 2023 zal veranderen, met negatieve gevolgen voor de verzekeringsmarges en reserves,” aldus Fitch.

Het onderschatten van de claiminflatie voor aansprakelijkheidslijnen is een belangrijk risico voor herverzekeraars, stelt het ratingbureau. Hogere prijzen en hogere herbeleggingsopbrengsten zullen de effecten van de stijgende schade-inflatie en de lagere waarde van de activa helpen compenseren. Fitch voorspelt dan ook dat de onderliggende winstgevendheid van de wereldwijde herverzekeringssector in 2023 grotendeels stabiel zal blijven.