Fitch Ratings: Britse schadeverzekeraars handhaven sterke resultaten in 2021

Fitch Ratings heeft een rapport uitgebracht waarin Britse schadeverzekeraars worden gevolgd, waaruit blijkt dat er in 2021 minder pandemiegerelateerde schades  zijn geleden op bedrijfsschade- en reispolissen in de zakelijke verzekeringslijnen. De groep had ook te kampen met minder ernstige weersgerelateerde schadeclaims in het woonverzekeringssegment, wat in het algemeen de verslechtering van de resultaten in de motorrijtuigenportefeuille van de verzekeraars hielp compenseren, aangezien een versoepeling van de pandemiegerelateerde beperkingen leidde tot een stijging van de schadefrequentie.

Volgens het verslag verslechterden de verzekeringstechnische resultaten van autoverzekeraars, maar bleven ze boven het niveau van 2019, doordat een normalisering van de schadefrequentie en een stijgende inflatie van schade door ongevallen de claimkosten opdreven. Voor sommige verzekeraars werd dit gedeeltelijk gecompenseerd door sterke vrijval van reserves van voorgaande jaren. Fitch legde uit dat de uitzondering hierop Hastings Group Holdings Limited was, die een aanzienlijke verbetering van de combined ratio voor motorrijtuigenverzekeringen met 14pp rapporteerde als gevolg van een gunstige ontwikkeling van de reserves voor grote letselschadeclaims in het voorgaande jaar.

Woonverzekeraars profiteerden van sterke vrijval van reserves in voorgaande jaren en rustiger weersomstandigheden in 2021 dan in 2020, toen stormen in het eerste kwartaal van 2020 op grote schaal overstromingen en schade veroorzaakten. Dit maskeerde het onderliggende probleem van de stijgende inflatie van schadeclaims en de onderliggende prijsdruk als gevolg van de sterke concurrentie in de sector van de inboedelverzekeringen. De prijshervorming van de Financial Conduct Authority, die in januari 2022 werd doorgevoerd, heeft geleid tot een aanzienlijke verstoring van de prijsstelling voor particuliere autoverzekeraars.

 

Marktgegevens van Consumer Intelligence toonden scherpe prijsstijgingen voor nieuwe contracten, met name voor woonhuizen omdat verzekeraars prijsverhogingen voor nieuwe contracten doorvoerden om deze in lijn te brengen met de prijzen die bij verlenging aan klanten werden aangeboden. Fitch verwacht dat de prijzen voor woningverzekeringen onder druk zullen blijven staan, ondanks de initiële tariefverhogingen voor nieuwe verzekeringen. Volgens het bureau zouden in de huidige omstandigheden meer nieuwkomers de markt voor woonhuisverzekeringen kunnen betreden, wat zou kunnen leiden tot meer concurrentie in een toch al concurrerende marktomgeving.

De sectorvooruitzichten van het bureau voor de Britse markt voor schadeverzekeringen verslechteren, omdat in de motorsector de hoge inflatie van schadeclaims en de stijging van de schadefrequentie naar het niveau van voor de pandemie de winstgevendheid zullen verlagen.  Bovendien hebben nieuwe prijsstellingsregels van de Financial Conduct Authority geleid tot prijsvolatiliteit op korte termijn op de markten voor inboedel- en motorrijtuigenverzekeringen. Dit kan, samen met de ultralage rendementen, leiden tot negatieve druk op de winst van verzekeraars