Fitch Ratings’ 2023 Outlook: Kredietcondities financiële instellingen verslechteren

De meeste sectoren van financiële instellingen (FI) worden wereldwijd geconfronteerd met verslechterende kredietvoorwaarden nu tragere economische groei, hogere kosten voor levensonderhoud en stijgende werkloosheid de kwaliteit van de activa onder druk zetten, aldus Fitch Ratings.

De vooruitzichten voor de verzekeringssector zijn gemengd. In veel ontwikkelde markten zijn de vooruitzichten voor de schadeverzekeringssector ‘verslechterd’ omdat de concurrentie op de markt verzekeraars kan beletten hun premies voldoende te verhogen om de stijgende schadelasten als gevolg van de hoge inflatie te compenseren. Dit kan leiden tot een aanzienlijke uitholling van de verzekeringsmarges

Verschillende belangrijke banken, niet-bancaire financiële instellingen (NBFI) en verzekeringssectoren die medio 2022 ‘neutrale’ sectorvooruitzichten hadden, hebben ‘verslechterende’ sectorvooruitzichten voor 2023, als gevolg van het zwakkere macro-economische klimaat. In de meeste FI-sectoren zijn de ratingoutlooks nog steeds overwegend stabiel, grotendeels dankzij de ratingruimte, maar die ruimte kan worden uitgehold als de macro-economische omstandigheden sterker verslechteren dan verwacht.

De vooruitzichten voor de banksector zijn meestal ‘verslechterd’, behalve in de regio Azië-Stille Oceaan. Veel banken profiteerden van de grotere nettorentemarges als gevolg van de hogere rente in 2022, terwijl de dubieuze leningen dicht bij het historische dieptepunt bleven.” Wij verwachten echter dat de aandacht in 2023 zal uitgaan naar de kwaliteit van de activa, naarmate de druk op kredietnemers zich begint te vertalen in hogere kredietverliezen. Als de economische neergang ernstiger wordt, kunnen de spillover- en besmettingsrisico’s toenemen, met name voor de opkomende markteconomieën, waar veranderingen in de kredietprofielen van de overheden gevolgen kunnen hebben voor de Issuer Default Ratings van de banken.”

De helft van de vooruitzichten voor de NBFI-sector zijn ‘verslechterd’, een aanzienlijke stijging ten opzichte van medio 2022. NBFI’s zullen, net als banken, in 2023 te maken krijgen met een toenemende druk op de kwaliteit van hun activa. Bovendien zal hun toegang tot financiering duurder worden en in sommige gevallen worden beperkt. Financiële en leasemaatschappijen en ondernemingen voor bedrijfsontwikkeling zullen het waarschijnlijk bijzonder moeilijk krijgen, behalve in de regio Azië-Stille Oceaan, waar de sterke vraag naar producten en de relatief ruime marges de inkomsten zullen helpen beschermen. NBFI’s met een licht balansmodel zullen waarschijnlijk minder last hebben van de macro-economische druk.

De vooruitzichten voor de schade- en levensverzekeringssector in de opkomende verzekeringsmarkten zijn daarentegen overwegend ‘neutraal’. Schadeverzekeraars in opkomende markten hebben doorgaans meer ruimte om de premies te verhogen om de inflatoire kostendruk te compenseren, omdat de prijsconcurrentie minder hevig is. Levensverzekeraars zijn minder gevoelig voor inflatie omdat de schadebedragen doorgaans vast zijn of gekoppeld zijn aan de marktwaarde van de onderliggende activa. Bovendien profiteren levensverzekeraars doorgaans van hogere renteniveaus gezien hun hoge beleggingshefboom, hoewel hogere beleggingsopbrengsten marginaal kunnen worden gecompenseerd door een stijging van de kredietkosten.

.Het belangrijkste neerwaartse risico voor onze vooruitzichten voor de FI-sector is een verslechtering van de wereldwijde macro-economische omstandigheden die onze verwachtingen overtreft. Met name hogere beleidstarieven van de centrale banken om de aanhoudend hoge inflatie te bestrijden zouden de economische groei aanzienlijk kunnen belemmeren en de werkloosheid kunnen doen toenemen. Dit zou kunnen leiden tot kredietverliezen die onze basisverwachtingen overtreffen.

Fitch’s 2023 outlook compendiums voor banken, NBFI’s en verzekeraars bevatten volledige lijsten met de belangrijkste sector outlooks en zijn beschikbaar op www.fitchratings.com.