Financiële sector haalde al ruim 1.000 miljard euro weg uit Groot Brittannië; verzekeraars € 41 miljard


Met het oog op de naderende Brexit hebben financiële instellingen al  ruim  1.000 miljard euro aan vermogen overgeheveld van het Verenigd Koninkrijk naar andere EU-landen. Banken namen met ongeveer £ 800 miljard (€ 936 miljard) het overgrote deel l voor hun rekening. Vermogensbeheerders volgen op ruime afstand met  £ 65 miljard (€ 76,1 miljard) en verzekeraard haalden inmiddels voor een bedrag van £ 35 miljard (€ 41 miljard) over naar vestigingen in Ierland en het Europese vasteland. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Britse denktank New Financial, volgens wie haar rapport nog eens onderstreept welke impact een mogelijke ‘no deal’ Brexit kan hebben op de Britse financiële sector in het algemeen en die van de ‘City of London’ in het bijzonder.   

Uit het rapport komt verder naar voren dat 275 Britse bedrijven in de financiële sector inmiddels zijn verhuisd naar een ander EU-land of voornemens zijn dat voor 29 maart e gaan doen. Van hen heeft het leeuwendeel (250 bedrijven), gekozen voor een specifiek ‘post-Brexit hub’ voor de voortzetting van hun Europese activiteiten waarvan ca 200 hiervoor een nieuw bedrijf heeft opgezet. Veertig bedrijven hebben hiervoor in meerdere EU-landen een vestiging geopend. De meeste bedrijven (100) verhuisden naar de Ierse hoofdstad Dublin, gevolgd door Luxemburg (60), Parijs (41) en Frankfurt (40). Amsterdam komt op plek vijf met 32 Britse bedrijven die  zich inmiddels in onze hoofdstad hebben gevestigd.

Volgens denktank New Financial is het goede nieuws dat de verantwoordelijken bij banken, vermogensbeheerders en verzekeraars in grote lijnen goed voorbereid zijn op datgene wat er gebeurt tot 29 maart a.s.. “Het slechte nieuws is echter dat de impact van Brexit groter is dan we vooraf hadden verwacht.”